QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Tiền thân của Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh (CĐHA) là tổ giảng dạy X quang; trước năm 1975 do BS Bảo Chủ đảm nhiệm; sau 1975 cùng với BS Bảo Chủ còn có BS Nguyễn Lai, BS Dương Đức Tồn, BS Bùi Bỉnh Thọ phụ trách.

Đến năm 1980, Trường bổ sung 2 cán bộ giảng dạy (CBGD) là BS Hoàng Minh Lợi và BS Lê Trọng Khoan.

Đến năm 1998 bổ sung thêm 3 CBGD, Bộ môn CĐHA mới chính thức thành lập gồm 5 CBGD, BS Hoàng Minh Lợi và BS Lê Trọng Khoan làm trưởng và phó trưởng Bộ môn.

Đến nay, Bộ môn có hơn 20 cán bộ cơ hữu. Đội ngũ cán bộ gồm các giảng viên có chất lượng chuyên môn cao, có đầy đủ các học hàm học vị gồm 4 PGS, 1 TS, các ThS, BS và CN kỹ thuật hình ảnh được đào tạo, tu nghiệp trong và ngoài nước.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

PGS.TS. Nguyễn Thanh Thảo           Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Công Quỳnh                 Phó Trưởng Bộ môn

ThS. Trần Thị Sông Hương               Phó Trưởng Bộ môn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  • Thực hiện công tác giảng dạy chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh và chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh theo sự phân công của Nhà Trường.
  • Thực hiện công tác đào tạo sau đại học các đối tượng CK1, CK2, Cao học, Nội trú và nghiên cứu sinh chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh.
  • Thực hiện và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.
  • Tham gia hướng dẫn đề tài tốt nghiệp của các đối tượng đại học và sau đại học theo sự phân công của Nhà Trường.
  • Tham gia công tác khám chữa bệnh tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện game cá cược sút penalty Dược Huế.

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN QUA CÁC THỜI KỲ

PGS.TS. Hoàng Minh Lợi                  Trưởng Bộ môn giai đoạn 1998 – 2010

PGS.TS. Lê Trọng Khoan                  Trưởng Bộ môn giai đoạn 2010 – 2019

PGS.TS. Nguyễn Thanh Thảo            Trưởng Bộ môn giai đoạn 2019 – 2024

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG