QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

- Môn Dược Lý được giảng dạy đầu tiên vào năm học 1964-1965.

- Năm 1969 Khu Dược Lý học được thành lập.

- Năm 1975 Liên Bộ môn Dược Lý - Đông y được thành lập.

- Năm 1978 Bộ môn Dược Lý, Học viện Y Huế được thành lập.     

- Năm 1985 Bộ môn Dược Lý thuộc game cá cược sút penalty  Khoa Huế.

- Năm 2007 Bộ môn Dược Lý thuộc game cá cược sút penalty .

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Bộ môn Dược Lý hiện có 08 CBVC, trong đó: 06 CBGD (01 PGS, 01 ThS.BSCK2, 03 ThS, 01 BS; với 01 GVCC, 01 GVC, 04 GV, 01 GV đang học Cao học và 01 GV đang học NCS ở nước ngoài); 02 CBKTV (01 ThS, 01 CN).

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Hoạt động Đào tạo

- Đào tạo Đại học hệ chính quy, liên thông chính quy và liên thông VLVH cho 14 đối tượng thuộc các ngành: Y khoa, Y học Cổ truyền, Y học Dự phòng, Dược, Răng Hàm Mặt, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Kỹ thuật Hình ảnh Y học, Y tế Công cộng, Hộ sinh.

- Đào tạo Sau đại học: Tham gia đào tạo và giảng dạy các chứng chỉ cơ sở, hỗ trợ và chuyên ngành về Dược Lý học, Dược Lý lâm sàng và Độc chất học lâm sàng cho các đối tượng học viên Cao học, BSNT, CKI, CKII các chuyên ngành: Dược Lý - Dược lâm sàng, Nội, Nội Thận - Tiết niệu, GMHS, HSCC, Điều dưỡng, Tâm thần.

- Hướng dẫn luận án và luận văn tốt nghiệp cho sinh viên, NCS, Cao học, BS và Dược sĩ CKI, CKII.  

2. Hoạt động Khám chữa bệnh

- Tham gia công tác quản lý, khám và điều trị tại Bệnh viện game cá cược sút penalty - Dược Huế.

3. Công tác Nghiên cứu khoa học và Phong trào Lao động sáng tạo

- Được cấp 01 Bằng sáng chế cấp nhà nước.

- Được cấp 01 Quyết định sở hữu trí tuệ về đề tài Nghiên cứu Khoa học.

- Được cấp 03 bằng Lao động Sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Có 03 đề tài được giải tại Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ Y Dược toàn quốc.

- Chủ trì 01 nhánh đề tài nghị định thư, chủ trì và tham gia 07 đề tài cấp Bộ, 03 đề tài cấp Tỉnh, 10 đề tài cơ sở cấp Đại học Huế và trên 50 đề tài cấp Trường. 

- Có khoảng hơn 100 đề tài Nghiên cứu Khoa học được đăng ở các tạp chí trong nước và nước ngoài.

- Có 14 sáng kiến cải tiến tham gia Hội nghị Lao động sáng tạo Trường, đạt 03 giải Nhất, 05 giải Nhì, 03 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.

- Có 05 sáng kiến tham gia Hội thi sáng tạo Khoa học Kĩ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế, đạt 01 Giải Nhì, 04 Giải Ba; chủ trì và tham gia 02 đề tài Nghiên cứu Khoa học Giải thưởng Cố đô về Khoa học kĩ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế.

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

+ TS DK Nguyễn Mạnh Hùng                          (1964 - 1975)

+ PGS. Lê Viết Khoa                                         (1975 - 1977)

+ NGƯT.BS. Đoàn Văn Quýnh                         (1978 - 2002)

+ PGS.TS.TTƯT. Trương Thị Diệu Thuần      (2003 - 2012)

+ ThS.BSCKII.TTƯT. Trần Văn Hòa                (2012 - 2019)

+ PGS.TS.TTƯT. Lê Chuyển                            (2019 đến nay)

HOẠT ĐỘNG

- Bằng sáng chế công vụ do Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước cấp.

- Bằng khen của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bằng khen của Công đoàn ngành Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao Động Tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đạt Bộ môn tiên tiến xuất sắc 10 năm liền.

- Chủ trì các đề tài từ cấp trường đến cấp Tỉnh, tham gia các NCKH đăng trên các Tạp chí Y Dược học quốc tế và trong nước. Nhiều cán bộ được khen thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ  Y tế, Chủ tịch Tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 

- 02 CBGD là Thầy thuốc ưu tú, 01 CBGD được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, của chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế, Liên đoàn Lao động Thừa Thiên Huế và nhiều giấy khen của Đại học Huế, của Hiệu trưởng game cá cược sút penalty - Dược, Đại học Huế.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG