QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

- Bộ môn Hoá Sinh được thành lập cùng năm thành lập trường ĐH Y khoa Huế 1957 và nay là Trường ĐH Y Dược Huế.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Giảng dạy đại học cho bác sĩ đa khoa, bác sĩ Răng hàm mặt, bác sĩ Y học dự phòng, bác sĩ Y học cổ truyền, Dược sỹ, Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm, Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh, Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân Y tế công cộng.

- Giảng dạy sau đại học các hệ bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, Cao học, Chuyên khoa định hướng.

- Hướng dẫn luận án, luận văn cho các học viên sau đại học và sinh viên.

- Nghiên cứu khoa học.

- Khám chữa bệnh.

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

- GS Lê Bá Nhàn

- TS Võ Đăng Đài

- GS.TS Phạm Khắc Lâm

- TS.DS Lê Ngọc Kính

- PGS.TS Hoàng Thị Thu Hương 2000-2010

- ThS.BSCK2 Nguyễn Thị Diệu Thanh 2010-2015

- TS Phù Thị Hoa 2015- đến nay.

HOẠT ĐỘNG

1. Đào tạo đại học:

Giảng dạy cho các đối tượng Y đa khoa, Răng hàm mặt, Dược sĩ hệ 5 năm, BS Y học Dự phòng, BS Y học Cổ truyền, Cử nhân Y tế công cộng, Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân kỹ thuật y học hệ liên thông chính quy và hệ liên thông vừa làm vừa học.

- Xuất bản sách Hoá sinh cho sinh viên Y khoa.

2. Đào tạo sau đại học: giảng dạy cho các đối tượng Tiến sĩ Khoa học Y sinh, Cao học Khoa học Y sinh, BS Chuyên khoa I Hóa sinh, BS Chuyên khoa II Hóa sinh, BS Chuyên khoa định hướng Hóa sinh, BS Chuyên khoa II hệ nội thận tiết niệu và tim mạch (môn liên quan), BS Chuyên khoa I Dược lý - Dược lâm sàng.

3. Nghiên cứu khoa học:

Đã chủ trì hơn 10 đề tài cấp Bộ, chủ trì đề tài cấp tỉnh và tham gia đề tài cấp Nhà nước, hướng dẫn nhiều NCS, BS Chuyên khoa 2 và Cao học.

- Chủ trì 1 đề tài NCKH cấp cơ sở Đại học Huế (tương đương đề tài cấp Bộ cũ) đã nghiệm thu, 1 đề tài NCKH cấp cơ sở Đại học Huế đang tiến hành. Hướng dẫn 1 đề tài NCS, 3 đề tài chuyên khoa II, 10 đề tài cao học (trong đó có 4 đề tài cao học Khoa học Y sinh liên kết với Đại học Sassari ở Ý), 2 đề tài tốt nghiệp BS đa khoa, 1 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Trong đó có 8 đề tài cao học đã bảo vệ thành công; 2 đề tài tốt nghiệp BS đa khoa đã bảo vệ thành công xuất sắc, 1 đề tài NCKH sinh viên đạt giải nhất .

- Có 11 bài báo và công trình nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín (ISI, SCI, SCIE, SCOPUS) từ năm 2013 đến 2022.

- Có 42 bài báo và công trình nghiên cứu khoa học được đăng ở các tạp chí có uy tín trong nước từ năm 2000 đến 2022.

4. Hợp tác quốc tế: hợp tác với Đại Học Sassari – Ý trong nghiên cứu khoa học và trao đổi sinh viên; hợp tác với Đại học Karlstad – Thụy Điển trong trao đổi cán bộ.

5. Hoạt động khác: tham gia công tác tại Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện game cá cược sút penalty Dược Huế, phục vụ xét nghiệm cho bệnh nhân.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG