QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Bộ phận Huyết học được hình thành từ cuối năm 1977 và phát triển thành Bộ môn Huyết học vào cuối thập kỷ 90

CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Trưởng Bộ môn: TS. Lê Phan Minh Triết

- Phó trưởng Bộ môn: ThS.BSCKII. Hà Nữ Thùy Dương

- Cán bộ Bộ môn: 

 + ThS. Hoàng Thị Anh Thư

+ ThS. Hồ Trần Phương

+ ThS.Trương Thị Quỳnh Như

+ TS. Nguyễn Quỳnh Châu

+ BS. Nguyễn Đắc Duy Nghiêm

+ ThS. Lê Quốc Đạt

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng, nhiệm vụ

- Giảng dạy đại học cho các đối tượng BS đa khoa, cử nhân kỹ thuật xét nghiệm

- Giảng dạy sau đại học, hướng dẫn luận án, luận văn

- Nghiên cứu khoa học

- Khám chữa bệnh

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

Lãnh đạo qua các thời kỳ

- Giai đoạn mới hình thành: CN. Phạm Thị Thiện Tâm

- Từ khi thành lập Bộ môn đến 2009: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh

- Từ 2009 đến 2019: PGS.TS. Nguyễn Duy Thăng

HOẠT ĐỘNG

Các hoạt động chuyên môn

- Đào tạo đại học: Giảng dạy Huyết học Truyền máu cho sinh viên Y đa khoa hệ chính quy và liên thông, sinh viên KTYH ngành xét nghiệm hệ chính quy và liên thông

- Đào tạo sau đại học:

+ Bác sĩ nội trú Huyết học Truyền máu, BSCKI Huyết học Truyền máu, BSCKII Huyết học.

+ CME Huyết học Truyền máu

+ Thạc sĩ và Tiến sĩ Khoa học Y sinh

+ Chứng chỉ Huyết học Truyền máu cho các đối tượng CKI, CKII Nội khoa, CKII Sản Phụ khoa, BS nội trú và cao học Gây mê hồi sức.

- Nghiên cứu khoa học:

+ Thực hiện các đề tài cấp Bộ, Tỉnh, Đại học Huế và cơ sở; hướng dẫn luận văn, luận án

+ Xuất bản sách, bài báo khoa học quốc tế và trong nước

- Hợp tác quốc tế

+ Đại Học Sassari - Ý
+ Viện Ung thư Jules- Bordet, Bỉ
+ Đại học Mayo Clinic, Hoa Kỳ
+ Đại học Y khoa Quảng Tây, Trung Quốc...

- Khám chữa bệnh tại Bệnh viện game cá cược sút penalty Dược Huế