QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Là một thành viên của Viện Đại học Huế, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tổ chức đảng của game cá cược sút penalty Dược Huế chỉ có dưới 100 đảng viên, trực thuộc Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Tháng 5 năm 1979, Bộ Y tế ra quyết định thành lập Học viện Y Huế, trên cơ sở sáp nhập game cá cược sút penalty khoa Huế với Bệnh viện Trung ương Huế. Đảng bộ game cá cược sút penalty khoa Huế trở thành một trong hai Đảng bộ bộ phận của Đảng bộ cơ sở Học viện Y Huế, có khoảng 120 đảng viên, sinh hoạt trong 10 chi bộ.

Tháng 8/1989, Học viện Y Huế giải thể sau gần 10 năm tồn tại, game cá cược sút penalty khoa Huế lại được tách ra, trực thuộc Bộ Y tế theo Quyết định số 778-BYT/QĐ ngày 22/08/1989 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đảng bộ Nhà trường trở thành một Đảng bộ cơ sở, trực thuộc Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, có gần 150 đảng viên, với 12 chi bộ. 

Tháng 4 năm 1994, Đại học Huế được thành lập theo Quyết định 30/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, game cá cược sút penalty khoa Huế trở thành một trường thành viên của Đại học Huế, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đảng bộ cơ sở của trường lại thuộc Đảng bộ Đại học Huế - Đảng bộ trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Từ khi giải thể Học viện Y Huế (1989) đến nay, Đảng bộ cơ sở game cá cược sút penalty Dược Huế đã trải qua 10 kỳ đại hội và không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Số lượng các chi bộ, số lượng và chất lượng đảng viên không ngừng tăng lên. Hằng năm, Đảng bộ Nhà trường đều mở lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho trên 300 quần chúng ưu tú; kết nạp từ 40 đến 60 đảng viên mới.

Đến nay, Đảng bộ cơ sở game cá cược sút penalty Dược Huế có 32 tổ chức đảng, trong đó 01 Đảng bộ bộ phận (7 chi bộ) và 24 chi bộ trực thuộc (gồm 19 chi bộ cán bộ và 05 chi bộ sinh viên) tổ chức theo biên chế các phòng chức năng, khoa, bộ môn trực thuộc trường và các lớp sinh viên; gồm có 668 đảng viên sinh hoạt chính thức (379 đảng viên là CBVC, 289 đảng viên là sinh viên, học viên) và hơn 93 đảng viên sinh hoạt tạm thời là học viên sau đại học.

Đảng bộ game cá cược sút penalty Dược đã luôn quan tâm đến công tác giữ gìn ổn định về chính trị tư tưởng, đoàn kết nội bộ, tổ chức nhiều hoạt động để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của công chức, viên chức và người lao động, học viên và sinh viên nhằm tạo môi trường công tác, học tập lành mạnh. Chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức phẩm chất trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động đã được triển khai thực hiện thường xuyên thông qua các hội nghị chính trị, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Đoàn thể. Thông qua hoạt động “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” sinh viên hiểu rõ hơn vai trò trách nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện trong năm học mới.

Đảng bộ đặc biệt tổ chức quán triệt đến từng cán bộ đảng viên các nghị quyết quan trọng của Đảng như Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 20-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và năng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Từ năm 1992 đến nay, Đảng bộ Nhà trường liên tục được Đảng ủy Đại học Huế công nhận danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Được Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tặng “Đảng bộ game cá cược sút penalty khoa Huế đạt trong sạch, vững mạnh” từ 1997 đến 2005 và “Đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2005-2010”, nhiều bằng khen của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Đại học Huế.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ game cá cược sút penalty Dược là một trong 26 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên toàn quốc nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng vì "đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017; và 4 năm liền được công nhận danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.   

Đại diện cho trí tuệ và khối đoàn kết của toàn Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ có 05 đồng chí, trong đó Bí thư Đảng ủy là Đ/c Nguyễn Vũ Quốc Huy; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy là Đ/c Nguyễn Khoa Hùng; Phó Bí thư Đảng ủy là Đ/c Hoàng Bùi Bảo, Đ/c Lê Văn Chi và Đ/c Lê Đình Khánh là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy.   

Đại hội Đảng bộ game cá cược sút penalty Dược lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung thực hiện mục tiêu chung là phát triển game cá cược sút penalty Dược trở thành cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia và khu vực, có chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định khu vực, hướng tới đạt chuẩn quốc tế; đồng thời phát triển Bệnh viện game cá cược sút penalty Dược Huế từng bước trở thành bệnh viện thực hành đạt các tiêu chuẩn khu vực Đông Nam Á, tiệm cận chuẩn chất lượng quốc tế.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC HUẾ NHIỆM KỲ 2020-2025

 

Bí thư:                                                               GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Phó Bí thư thường trực:                                 PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Phó Bí thư:                                                       PGS.TS.Hoàng Bùi Bảo

Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ:                         PGS.TS. Lê Đình Khánh

                                                                          TS. Lê Văn Chi     

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC HUẾ NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Đ/c Nguyễn Vũ Quốc Huy Bí thư Đảng ủy
2. Đ/c Nguyễn Khoa Hùng Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
3. Đ/c Hoàng Bùi Bảo Phó Bí thư Đảng ủy
4. Đ/c Lê Văn Chi Ủy viên Thường vụ Đảng ủy
5. Đ/c Lê Đình Khánh Ủy viên Thường vụ Đảng ủy
6. Đ/c Nguyễn Trường An Đảng ủy viên
7. Đ/c Trần Văn Huy Đảng uỷ viên
8. Đ/c Nguyễn Minh Tâm Đảng ủy viên
9. Đ/c Lê Nghi Thành Nhân Đảng ủy viên
10. Đ/c Hoàng Thị Ngọc Hà Đảng ủy viên
11. Đ/c Võ Văn Khoa Đảng ủy viên
12. Đ/c Nguyễn Văn Minh Đảng ủy viên
13. Đ/c Nguyễn Văn Hùng Đảng ủy viên
14. Đ/c Lê Thị Thu Hằng Đảng ủy viên
15. Đ/c Đặng Thị Anh Thư Đảng ủy viên

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ