QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Song hành cùng với sự trưởng thành và lớn mạnh của Nhà trường, khởi đầu với Chi đoàn thanh niên game cá cược sút penalty Khoa Huế được thành lập năm 1975 với 5 thành viên. Sau 3 năm hoạt động, Đoàn Trường sát nhập với Đoàn Bệnh viện Trung Ương Huế đổi tên thành Đoàn Học viện Y Huế. Năm 1990, Bộ Y tế giải thể Học viện Y Huế, Đoàn trường tổ chức Đại hội lần thứ nhất lấy tên là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Y khoa Huế, đến năm 2007 đổi tên thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh game cá cược sút penalty Dược Huế. Trải qua 15 kỳ Đại hội, Đoàn thanh niên Trường không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng.  Hiện nay Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh game cá cược sút penalty  nhiệm kỳ 2022-2024 gồm có 15 đồng chí là tổ chức tiên phong trong mọi lĩnh vực từ học tập, NCKH đến các hoạt động phong trào tình nguyện, hội nhập cho gần 10.000 đoàn viên trong nhà trường.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2022-2024

1. ThS. BS. Võ Văn Khoa - Bí thư Đoàn trường

2. ThS. BS. Võ Đức Toàn - Phó Bí thư Đoàn trường

3. ThS. BS. Võ Minh Nhật - Phó Bí thư Đoàn trường

4. ThS. BS. Nguyễn Gia Bình - UV. BTV Đoàn trường

5. ThS. BS. Nguyễn Thị Phương Thảo - UV. BTV Đoàn trường

6. BS. Hoàng Ngọc Thanh - UV. BCH Đoàn trường

7. CN. Hồ Phan Ngọc Ánh - UV. BCH Đoàn trường

8. SV. Mai Văn Lắp - UV. BCH Đoàn trường

9. SV. Phan Phước Quang Đạo - UV. BCH Đoàn trường

10. SV. Đinh Ngọc Thanh - UV. BCH Đoàn trường

11. SV. Trần Lê Huy - UV. BCH Đoàn trường

12. SV . Trương Lê Khánh Đan - UV. BCH Đoàn trường

13. SV. Nguyễn Thị Mỹ Diệu - UV. BCH Đoàn trường

14. SV. Nguyễn Huyền Trâm - UV. BCH Đoàn trường

15. SV. Nguyễn Duy Linh - UV. BCH Đoàn trường

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Xây dựng sinh viên trường Đại học Y Dược, Đại học Huế giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, có lý tưởng cao đẹp, lối sống lành mạnh, luôn đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, nắm bắt công nghệ mới; có kiến thức chuyên môn, lịch sử, xã hội phong phú, hiểu biết, tôn trọng và chấp hành luật pháp, chủ động hội nhập quốc tế.

Tích cực, chủ động chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, sinh viên. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, thi đua học tập nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế.

Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, thích ứng với điều kiện, môi trường hoạt động mới; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, sinh viên.

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

HOẠT ĐỘNG

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y-DƯỢC

Hội Sinh viên trường Đại học Y-Dược Huế được thành lập vào năm 1985, là tổ chức chính trị xã hội đồng thời là người bạn đồng hành của sinh viên toàn trường. Trải qua 12 kỳ Đại hội, Hội Sinh viên ngày càng phát triển lớn mạnh, các hoạt động được tổ chức thường xuyên, sôi nổi, xứng đáng là lá cờ đầu của phong trào sinh viên Đại học Huế. Nhiệm kỳ 2020 - 2023, BCH Hội Sinh viên gồm 21 đồng chí, luôn cố gắng là đội ngũ tiên phong của sinh viên đồng thời là tổ chức có tính quần chúng sâu rộng, không ngừng tự đổi mới và hoàn thiện từng ngày, xứng đáng với lòng tin yêu của tất cả các bạn sinh viên và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên đã tin tưởng giao phó.

TỔ CHỨC

1. Võ Đức Toàn - Chủ tịch Hội Sinh viên

2. Nguyễn Xuân Anh Thư - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

3. Trương Quang Huy - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

4. Trần Thị Thanh Xuân - Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên

5. Nguyễn Văn Hồng Anh - Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên

6. Trần Long Nhật - Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên

7. Nguyễn Quốc Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên

8. Hồ Đình Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên

9. Nguyễn Thị Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên

10. Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên

11. Đặng Hồ Nhật Khiêm - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên

12. Hoàng Ngọc Vĩnh An - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên

13. Nguyễn Minh Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên

14. Trần Văn Tý - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên

15. Phạm Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên

16. Hoàng Hữu Anh Hoài - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên

17. Nguyễn Ngọc Tường Vy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên

18. Võ Thị Diệp Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên

19. Trần Văn Trọng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên

20. Hoàng Thị Phương Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên

21. Đào Thị Mỹ Tư - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG