ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Trần Thuý Hiền

Tiến sĩ

Trưởng Khoa

Lê Thị Kim Dung

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Trương Thị Phương Lan

Tiến sĩ

Phó trưởng Khoa

Nguyễn Quang Mẫn

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo tài

Hoàng Thanh Hải

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Võ Thị Tuyết Vi

Tiến sĩ

Giảng viên - Trợ lý NCKH

Võ Châu Ngọc Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

Hoàng Thị Ái Phương

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên

La Phương Thảo

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên

Lê Thị Mỹ Linh

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Nguyễn Vĩnh Phú

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Hồng Nga

Thạc sĩ

Giảng viên

Đỗ Quang Tâm

Thạc sĩ

Giảng viên

Bùi Lê Thanh Nhàn

Thạc sĩ

Giảng viên

Ngô Thị Thuận

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Anh Thư

Thạc sĩ

Giảng viên

Hoàng Minh Vũ

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Đức Tùng

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Ngọc Huy

Thạc sĩ

Giảng viên

Đặng Thị Ngọc Hoa

Tiến sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thanh Tùng

Tiến sĩ

Giảng viên

Nguyễn Minh Hoa

Tiến sĩ

Giảng viên

Trần Duy Quỳnh Như

Cử nhân

Kỹ thuật viên