QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

game cá cược sút penalty tiền thân là Khoa Y thuộc Viện Đại học Huế được thành lập ngày 28 tháng 3 năm 1957. Ngày 27 tháng 10 năm 1976, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 426-TTg thành lập game cá cược sút penalty Khoa Huế trực thuộc Bộ Y tế. Tháng 05/1979, Bộ Y tế ra quyết định thành lập Học viện Y Huế trên cơ sở sáp nhập game cá cược sút penalty khoa Huế với Bệnh viện Trung ương Huế. Tháng 08/1989, Học viện Y Huế giải thể sau 10 năm tồn tại, game cá cược sút penalty khoa Huế lại được tách ra, trực thuộc Bộ Y tế theo Quyết định số 778-BYT/QĐ ngày 22/08/1989 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Từ năm 1994, theo Nghị định 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ, game cá cược sút penalty Khoa Huế trở thành một trường thành viên của Đại học Huế. Năm 2007, Trường được đổi tên là game cá cược sút penalty theo Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Quá trình hình thành và phát triển của Phòng ĐTĐH gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường. Qua gần 65 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt hơn 40 năm sau ngày thống nhất đất nước, Phòng ĐTĐH game cá cược sút penalty - Dược đã không ngừng vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nhà trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đến nay, đã đào tạo được trên 30.000 Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân đại học cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Trường An

Phó trưởng phòng: ThS. Ngô Văn Đồng

                                   TS. Vĩnh Khánh

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Từ năm 1998 đến nay, Trường được Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo nhiều ngành đào tạo đại học trong nhóm ngành khoa học sức khoẻ. Hiện nay Trường đang đào tạo hệ chính quy 10 ngành và chuyên ngành (Y đa khoa, Răng Hàm Mặt, Y học Dự phòng, Y học Cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng đa khoa, Hộ sinh, Xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế Công cộng); hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học 04 ngành và chuyên ngành (Dược học, Điều dưỡng đa khoa, Xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học). Nhà trường tuyển sinh hằng năm trên 1.500 SV, quy mô đào tạo đại học của Trường hiện nay là 9.831 sinh viên đại học (hệ chính quy: 8.854 sinh viên, hệ liên thông: 977 sinh viên), Năm 2021, công tác tuyển sinh đại học đạt 118%, chất lượng tuyển đầu vào luôn giữ được ổn định với điểm chuẩn cao.

HOẠT ĐỘNG

Phòng ĐTĐH đã thực hiện đúng quy định, đảm bảo nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả trong công tác giảng dạy, thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo các nội dung của Quyết định 17/VBHN-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác thi tốt nghiệp cho các loại hình đào tạo theo quy chế mới đạt kết quả cao. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và giỏi đạt 16,7% tốt nghiệp loại khá đạt 68,1%, loại trung bình đạt 15,2%.

Nhà trường rất quan tâm đào tạo nhân lực y tế theo chế độ cử tuyển, theo địa chỉ sử dụng cho các tỉnh miền núi, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực vùng duyên hải miền Trung và Tây nguyên còn thiếu cán bộ bao gồm: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TT Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng,…

Nhà trường đã phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh cho sinh viên thực hành lâm sàng và thực tập cộng đồng. Đặc biệt là xây dựng mạng lưới bệnh viện tuyến tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận cho sinh viên thực tế tốt nghiệp. Việc tổ chức cho sinh viên Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Y tế công cộng nghiệp tại 12 bệnh viện tuyến Tỉnh, Trung ương, các Sở Y tế trong khu vực miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh cũng nhằm mục đích đưa sinh viên về thực tế tại các đơn vị tuyển dụng để sinh viên có thể hiểu rõ hơn về các đơn vị, từ đó có những lựa chọn việc làm phù hợp cho bản thân.

Đặc biệt Nhà trường đã hoàn tất công tác đổi mới chương trình đào tạo cho ngành Y khoa, ngành Răng Hàm Mặt tích hợp dựa trên năm lực theo hướng hội nhập quốc tế với sự hỗ trợ kỹ thuật của đại học Y khoa Harvard Hoa Kỳ và các trường đại học Y khoa hàng đầu thế giới. Chương trình đào tạo mới được áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2018.