Tên thông báo Đơn vị Ngày
685
43/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về môn thi và hình thức thi tuyển bác sĩ nội trú chuyên ngành Y học gia đình năm 2024
Phòng Đào tạo Sau đại học 05-01-2024
684
5725/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty tuyển sinh lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ “Ngôn ngữ trị liệu” năm 2024
Phòng Đào tạo Sau đại học 29-12-2023
683
5707/ĐHYD-CTCTSV
BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022
Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 28-12-2023
682
5622/ĐHYD - KHTCCSVC
Mời chào giá dịch vụ Cung cấp thông tin trực tuyến SpringerLink
Trường ĐH Y - Dược 26-12-2023
681
5487/ĐHYD-KHTCCSVC
Yêu cầu báo giá
Trường ĐH Y - Dược 18-12-2023
680
5250/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về hình thức thi tuyển bác sĩ nội trú năm 2024 tại game cá cược sút penalty - Dược Huế
Phòng Đào tạo Sau đại học 04-12-2023
679
5067/QĐ-ĐHYD
Yêu cầu chào giá sửa chữa máy lọc nước siêu sạch
Trường ĐH Y - Dược 24-11-2023
677
4788/QĐ-HD
Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học từ cao đẳng năm 2023 (đợt 2) của game cá cược sút penalty
Trường ĐH Y - Dược 07-11-2023
674 game cá cược sút penalty nhận đơn phúc khảo tuyển sinh Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2023 Phòng Đào tạo Sau đại học 27-10-2023
673 game cá cược sút penalty tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Hải Cường Phòng Đào tạo Sau đại học 27-10-2023
672 game cá cược sút penalty tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Anh Phòng Đào tạo Sau đại học 27-10-2023
671 Điều kiện trúng tuyển và điểm chuẩn tuyển sinh Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp 1, Chuyên khoa cấp 2 năm 2023 Phòng Đào tạo Sau đại học 26-10-2023
670 Kết quả tuyển sinh Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp 1, Chuyên khoa cấp 2 năm 2023 Phòng Đào tạo Sau đại học 26-10-2023
669 game cá cược sút penalty số 02 Hội thảo Khoa học "Cập nhật về tiêu hóa Gan - Mật năm 2023" Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế 11-10-2023
668
4071/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc kế hoạch chuẩn bị lễ Khai giảng năm học 2023-2024
Trường ĐH Y - Dược 22-09-2023
667 game cá cược sút penalty mời chào giá máy chiếu Trường ĐH Y - Dược 22-09-2023
666
4034/ĐHYD-KHTCCSVC
Yêu cầu báo giá máy điện di
Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất 20-09-2023
665 game cá cược sút penalty tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Trung Hưng Trường ĐH Y - Dược 15-09-2023
664
3860/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty số 2 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học game cá cược sút penalty lần thứ XII năm 2023
Phòng Đào tạo Sau đại học 12-09-2023
663
26/TB-HĐTSĐH
game cá cược sút penalty nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023
Trường ĐH Y - Dược 30-08-2023
662
3690/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược đợt 2 năm 2023 (Dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng dự thi liên thông theo hình thức vừa làm vừa học)
Trường ĐH Y - Dược 30-08-2023
661 Danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông trình độ đại học năm 2023 (hệ liên thông vừa làm vừa học từ cao đẳng) Trường ĐH Y - Dược 23-08-2023
660 Danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông trình độ đại học năm 2023 (ngành dược học liên thông chính quy từ cao đẳng) Trường ĐH Y - Dược 23-08-2023
659
3620/QĐ-HĐTS
Quyết định công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học năm 2023 (dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng)
Trường ĐH Y - Dược 23-08-2023
658
3678/TB-ĐHYD
Về việc trúng tuyển đợt tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023
Trường ĐH Y - Dược 29-08-2023
657
3567/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc tiếp nhận sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm 2023 làm thủ tục nhập học
Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 19-08-2023
656
3568/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc tiếp nhận sinh viên hệ liên thông chính quy trúng tuyển năm 2023
Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 19-08-2023
655
18/TB-CĐYD
game cá cược sút penalty về việc tổ chức ôn tập tuyển sinh CKI, CKII (đợt 2) năm 2023
Công đoàn Trường 21-08-2023
654 Bảng ghi kết quả điểm thi tuyển sinh Y khoa hệ liên thông trình độ đại học năm 2023 (Dành cho thí sinh tốt nghiệp trung cấp theo chính sách đặt hàng) Trường ĐH Y - Dược 13-08-2023
653
3473/TB-HĐTS
game cá cược sút penalty về việc tổ chức phúc khảo điểm thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2023 (Dành cho thí sinh tốt nghiệp trung cấp theo chính sách đặt hàng)
Trường ĐH Y - Dược 13-08-2023
652
3474QĐ-HĐTS
Quyết định công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học năm 2023 (Dành cho thí sinh tốt nghiệp trung cấp theo chính sách đặt hàng)
Trường ĐH Y - Dược 13-08-2023
651
3366/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2023 (Đợt 2)
Phòng Đào tạo Sau đại học 04-08-2023
650 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Đặng Văn Thắng Phòng Đào tạo Sau đại học 31-07-2023
649 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Lê Viết Nguyên Sa Phòng Đào tạo Sau đại học 10-07-2023
648
3299/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty Về việc gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng năm 2023
Trường ĐH Y - Dược 28-07-2023
647
3045/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty đề cương ôn thi và cấu trúc đề thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2023
Phòng Đào tạo Sau đại học 15-07-2023
646
2936/TB-ĐHYD
Tuyển sinh chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II của game cá cược sút penalty năm 2023 (Đợt 2)
Phòng Đào tạo Sau đại học 07-07-2023
645
3061/QĐ-ĐHYD
Quyết định về việc ban hành Quy định mức thu học phí hệ đại học năm học 2023-2024
Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất 14-07-2023
644
2926/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty tuyển sinh cao học đợt 3 (Tháng 9) năm 2023 của game cá cược sút penalty
Phòng Đào tạo Sau đại học 06-07-2023
643
2867/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2023
Phòng Đào tạo Sau đại học 30-06-2023
642
15/TB-HĐTSĐH
game cá cược sút penalty nộp chứng chỉ đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế vào các ngành đào tạo của game cá cược sút penalty
Trường ĐH Y - Dược 22-06-2023
641 Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2022 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học Trường ĐH Y - Dược 11-06-2023
639 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Hoàng Đức Minh Phòng Đào tạo Sau đại học 27-06-2023
638 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hiệp Tuyết Phòng Đào tạo Sau đại học 05-05-2023
637
2716/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc chấm phúc tra bài thi tốt nghiệp năm học 2022-2023
Trường ĐH Y - Dược 23-06-2023
636
TB-NCS
game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Khánh Nga
Phòng Đào tạo Sau đại học 05-06-2023
635
2617- TB ĐHYD
game cá cược sút penalty Về việc Tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2023
Trường ĐH Y - Dược 19-06-2023
634
1415/DHYD-ĐTĐH
Thời hạn nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với phương thức xét điểm thi TN THPT năm 2023 kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
Trường ĐH Y - Dược 04-06-2023
633
2398/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học game cá cược sút penalty lần thứ XII năm 2023
Phòng Đào tạo Sau đại học 05-06-2023
632
772/TB-ĐHH
game cá cược sút penalty bổ sung đối tượng dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 của Đại học Huế
Phòng Đào tạo Sau đại học 24-05-2023
631 game cá cược sút penalty số 1 Hội thảo khoa học cập nhật về Tiêu hóa - Gan mật năm 2023 Trường ĐH Y - Dược 25-05-2023
630
726/TB-ĐHH
Về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023
Phòng Đào tạo Đại học 05-12-2023
629
2026/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược
Phòng Đào tạo Đại học 05-12-2023
628
1930/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc Tuyển sinh khóa đào tạo bổ sung năm 2023 đối với người có văn bằng Cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp
Phòng Đào tạo Đại học 05-10-2023
627
2068/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty đề cương ôn thi tuyển sinh cao học năm 2023
Phòng Đào tạo Sau đại học 16-05-2023
626
2036/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc tổ chức lớp bổ túc kiến thức cho các ngành gần, ngành khác trước khi dự thi tuyển sinh cao học năm 2023
Phòng Đào tạo Sau đại học 15-05-2023
625
1870
game cá cược sút penalty gia hạn thời gian nộp hồ sơ khóa đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2023 (đợt 1)
Phòng Đào tạo Sau đại học 05-05-2023
624
21- TB CĐYD
V/v tổ chức ôn tập tuyển sinh CKI, CKII năm 2023
Công đoàn Trường 20-04-2023
623
1511/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty tham dự seminar về các bệnh do virus nghiêm trọng mới xuất hiện và tái xuất hiện và khoá đào tạo thực hành về các nguyên tắc an toàn sinh học
Phòng Đào tạo Sau đại học 12-04-2023
622
1523/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty tuyển sinh cao học đợt 2 (Tháng 6) năm 2023 của game cá cược sút penalty
Phòng Đào tạo Sau đại học 11-04-2023
620
931 TB ĐHYD
game cá cược sút penalty V/v Tuyển sinh Khóa "Đào tạo liên tục cho người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh" năm 2023-Khóa 02
Trường ĐH Y - Dược 10-03-2023
619
931 TB ĐHYD
game cá cược sút penalty V/v Tuyển sinh Khóa "Đào tạo liên tục cho người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh" năm 2023-Khóa 02
Trường ĐH Y - Dược 10-03-2023
618
970/ĐHYD - KHTCCSVC
Về việc thông báo mời chào giá hệ thống âm thanh hội trường
Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất 13-03-2023
617
996 TB ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc tuyển sinh chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II của game cá cược sút penalty
Phòng Đào tạo Sau đại học 15-03-2023
616
929/ĐHYD-KHTCCSVC
Về việc thông báo mời chào giá Cơ sở dữ liệu Uptodate
Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất 09-03-2023
615
816/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2023 (dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng)
Phòng Đào tạo Đại học 01-03-2023
614
.
game cá cược sút penalty số 02: Hội nghị Quốc tế về Y tế công cộng các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng, lần thứ 13 năm 2023
Trường ĐH Y - Dược 28-02-2023
613
462 TB ĐHYD
game cá cược sút penalty Về việc tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2023 (Đợt 1)
Trường ĐH Y - Dược 17-02-2023
612
452 TB ĐHYD
game cá cược sút penalty Tuyển sinh lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ "Ngôn ngữ trị liệu" năm 2023
Trường ĐH Y - Dược 16-02-2023
611
414 TB ĐHYD
game cá cược sút penalty V/v tổ chức thi kiểm tra và công nhận biết Tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam
Khoa Đào tạo Quốc tế 14-02-2023
610
333 ĐA ĐHYD
Đề án tuyển sinh Sau Đại học năm 2023
Trường ĐH Y - Dược 07-02-2023
609
71/TB - ĐHH
game cá cược sút penalty V/v Tuyển sinh cao học năm 2023
Phòng Đào tạo Sau đại học 27-01-2023
608
72 /TB-ĐHH
game cá cược sút penalty V/v Tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2023
Phòng Đào tạo Sau đại học 27-01-2023
607
120/ĐA-ĐHYD
Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2023
Phòng Đào tạo Đại học 12-01-2023
605
46/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc tổ chức khóa đào tạo liên tục về “Cấy ghép nha khoa” năm 2023
Khoa Răng Hàm Mặt 05-01-2023
604
77/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc kết quả lấy ý kiến tín nhiệm danh sách cá nhân đề nghị xét tặng Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16, năm 2023
Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế 06-01-2023
603 FIRST ANNOUNCEMENT THE 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PUBLIC HEALTH AMONG GREATER MEKONG SUB-REGION Khoa Y tế Công cộng 03-01-2023
602 game cá cược sút penalty số 1: Hội nghị Quốc tế về Y tế công cộng các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng lần thứ 13 năm 2023 Khoa Y tế Công cộng 03-01-2023
601
5150 TB ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 2 năm 2022
Trường ĐH Y - Dược 23-12-2022
600
5053/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược
Phòng Đào tạo Đại học 20-12-2022
599
27/QĐ-HĐTSSĐH
Công nhận điểm chuẩn trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2022 của Đại học Huế
Phòng Đào tạo Sau đại học 28-11-2022
598
4958/TB-HĐTSSĐH2022
game cá cược sút penalty điều kiện trúng tuyển và điểm chuẩn tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2022
Phòng Đào tạo Sau đại học 12-12-2022
597
4810/TB-ĐHYD
Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 2 năm 2022
Trường ĐH Y - Dược 01-12-2022
596
4808 TB ĐHYD
Về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược
Phòng Đào tạo Đại học 01-12-2022
595 HỘI THẢO KHOA HỌC “CẬP NHẬT VỀ TIÊU HÓA - GAN MẬT NĂM 2022” Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế 28-11-2022
594
4491/TB-ĐHYD
Về việc đăng ký sử dụng Cơ sở dữ liệu UpToDate
Trung tâm Thông tin - Thư viện 14-11-2022
593 Danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu được bố trí đảm nhận điều kiện duy trì Ngành Đào tạo trình độ Đại học Phòng Đào tạo Đại học 15-11-2022
592
4334/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc tổ chức cho sinh viên hệ liên thông VLVH trúng tuyển năm 2022 làm thủ tục nhập học
Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 01-11-2022
591
4310/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ khóa đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2022
Phòng Đào tạo Sau đại học 01-11-2022
590
4272/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển bác sĩ nội trú năm 2022
Phòng Đào tạo Sau đại học 28-10-2022
589
4272/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty ! Về việc điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển bác sĩ nội trú năm 2022
Phòng Đào tạo Sau đại học 28-10-2022
588
4276/TB-ĐHYD
Về việc trúng tuyển đợt tuyển dụng hợp đồng lao đồng năm 2022
Trường ĐH Y - Dược 28-10-2022
587
4191 ĐHYD-ĐTBDCBYT
V/v tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, liên tục theo nhu cầu
Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế 21-10-2022
586
2968/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty game cá cược sút penalty cần tuyển dụng chuyên gia cho Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi, Bệnh viện game cá cược sút penalty - Dược Huế
Trường ĐH Y - Dược 01-08-2022
585
3806/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc đón tiếp sinh viên hệ liên thông chính quy trúng tuyển năm 2022 làm thủ tục nhập học.
Trường ĐH Y - Dược 30-09-2022
584
3772/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc cho học viên, sinh viên nghỉ học để tránh bão số 4
Trường ĐH Y - Dược 26-09-2022
583
3773/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc điều chỉnh kế hoạch đón tiếp sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm 2022 làm thủ tục nhập học
Trường ĐH Y - Dược 26-09-2022
581 game cá cược sút penalty số 2 Hội thảo khoa học: CẬP NHẬT VỀ TIÊU HÓA GAN MẬT NĂM 2022 Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế 12-09-2022
578
3583/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc đón tiếp sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm 2022 làm thủ tục nhập học
Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 15-09-2022
577
52/TB-CĐYD
game cá cược sút penalty về việc tổ chức ôn tập tuyển sinh CKI, CKII đợt 2 năm 2022
Công đoàn Trường 12-09-2022
576
3304/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty bổ sung đề cương ôn thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2022
Phòng Đào tạo Sau đại học 26-08-2022
575 game cá cược sút penalty về việc Bảo vệ luấn án Tiến sĩ Y học cấp Đại học Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 05-09-2022
574
3285/TB-ĐHYD:
game cá cược sút penalty về việc điều chỉnh và bổ sung tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2022
Phòng Đào tạo Sau đại học 25-08-2022
573
3287/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng năm 2022
Trường ĐH Y - Dược 25-08-2022
572
3245/TB-DHYD
Về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng năm 2022
Trường ĐH Y - Dược 22-08-2022
571
3294/ĐHYD-ĐTĐH
Về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tập tại Trường ĐHYD
Trường ĐH Y - Dược 22-08-2022
570
3219 TB-DHYD
game cá cược sút penalty Về việc tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2022 của game cá cược sút penalty
Trường ĐH Y - Dược 19-08-2022
569
1159 /TB-ĐHH
Đại học Huế thông báo V/v Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2022
Phòng Đào tạo Sau đại học 16-08-2022
568
2946/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc đề cương ôn thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2022
Phòng Đào tạo Sau đại học 01-08-2022
567 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp Đại học huế Phòng Đào tạo Sau đại học 15-08-2022
566
3064 TB-DHYD
game cá cược sút penalty về việc tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2022 (Đợt 2)
Trường ĐH Y - Dược 09-08-2022
565
2742/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty lần 2: Hội nghị Khoa học Điều dưỡng mở rộng lần thứ VI năm 2022
Khoa Điều dưỡng 15-07-2022
564 Đề án tuyển sinh năm 2022 Phòng Đào tạo Đại học 20-06-2022
563 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp Đại học Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 01-08-2022
562
2843/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc nghỉ học lý thuyết để tham gia các hoạt động Kỷ niệm 65 năm thành lập Trường
Phòng Đào tạo Đại học 22-07-2022
561 Thư ngỏ của Hiệu trưởng gửi sinh viên và quý phụ huynh Trường ĐH Y - Dược 20-07-2022
560
2788/QĐ-ĐHYD
Quyết định về việc ban hành mức thu học phí năm học 2022-2023
Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất 20-07-2022
558
2747/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty tuyển sinh chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II của game cá cược sút penalty năm 2022 (Đợt 2)
Phòng Đào tạo Sau đại học 18-07-2022
557 Ban Liên lạc Cựu sinh viên game cá cược sút penalty về việc kỷ niệm 65 năm thành lập game cá cược sút penalty . Trường ĐH Y - Dược 15-07-2022
556
2384 TB-DHYD
game cá cược sút penalty về việc tuyển sinh Khóa “Đào tạo liên tục cho người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” năm 2022
Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế 27-06-2022
555
2378_TB_DHYD
game cá cược sút penalty về việc Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022
Trường ĐH Y - Dược 24-06-2022
554
2048TB-DHYD
game cá cược sút penalty về việc tổ chức Khóa đào tạo liên tục về Cập nhật một số phương pháp điều trị đặc sắc về Y học cổ truyền trong nước và quốc tế
Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế 04-06-2022
553
2269/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty Khóa đào tạo “Phương pháp viết bài báo Y học cơ bản” (Training Course on Basic Medical Writing)
Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế 20-06-2022
551
1007/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2022 (dành cho thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng)
Phòng Đào tạo Đại học 28-03-2022
550
2191/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc thu hồi và thanh lý tài sản cố định năm 2022
Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất 14-06-2022
549
2154 TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ Lớp Đào tạo liên tục cấp chứng chỉ Ngôn ngữ trị liệu năm 2022
Phòng Đào tạo Sau đại học 10-06-2022
548
2154/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ lớp Đào tạo liên tục cấp chứng chỉ Ngôn ngữ trị liệu năm 2022
Phòng Đào tạo Sau đại học 10-06-2022
547
1890/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty Tuyển sinh lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ “Ngôn ngữ trị liệu” năm 2022
Phòng Đào tạo Sau đại học 24-05-2022
546
2152/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh năm 2022
Phòng Đào tạo Đại học 10-06-2022
545
2090/TB-ĐHYD
THÔNG BÁO SỐ 2: Về việc tổ chức Hội nghị Sau đại học - Nghiên cứu sinh quốc tế lần thứ VI, năm 2022
Phòng Đào tạo Sau đại học 07-06-2022
544
Số: 1890 /TB-ĐHYD
Tuyển sinh lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ “Ngôn ngữ trị liệu” năm 2022
Trường ĐH Y - Dược 24-05-2022
543 Chương trình đào tạo Y khoa liên tục Bộ môn Truyền nhiễm - Lao 30-11--0001
542 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp Đại Học Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 27-05-2022
541 game cá cược sút penalty số 1: Hội thảo khoa học cập nhật về tiêu hóa - gan mật năm 2022 (Best Of Hepatogastroenterology 2022) Bộ môn Nội 19-05-2022
540 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp Đại Học Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 25-05-2022
539 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp Đại Học Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 25-05-2022
538
1600/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2022
Phòng Đào tạo Sau đại học 11-05-2022
537
1462/ĐHYD-KHCNHTQT
game cá cược sút penalty số 1: Hội nghị khoa học Trường-Viện mở rộng, trường Đại Học Y-Dược, Đại Học Huế
Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế 29-04-2022
536 game cá cược sút penalty số 1: Hội thảo khoa học về cập nhật các tiến bộ trong các chuyên ngành nội khoa 2022 Bộ môn Nội 10-05-2022
535 The 6th International Phd Students Conference Khoa Đào tạo Quốc tế 10-05-2022
534 Hue Science Festival 2022 The 6th International Phd Students Conference Khoa Đào tạo Quốc tế 10-05-2022
533
1538/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư trường Đại Học Y - Dược, Đại Học Huế năm 2022
Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế 07-05-2022
532
1556/ĐHYD-KHCNHTQT
game cá cược sút penalty số 1 về việc tổ chức Hội nghị Sau đại học - Nghiên cứu sinh quốc tế lần thứ VI, năm 2022
Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế 09-05-2022
531
1462/ĐHYD-KHCNHTQT
game cá cược sút penalty số 1 Hội nghị Khoa học Trường-Viện mở rộng, game cá cược sút penalty -Dược, Đại học Huế
Trường ĐH Y - Dược 29-04-2022
530 Thư ngỏ Tập san Thầy thuốc kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Trường ĐH Y - Dược 06-04-2022
529 Thư ngỏ về việc tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Trường ĐH Y - Dược 05-04-2022
527
757/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc tuyển sinh các khóa đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn năm 2022
Trường ĐH Y - Dược 14-03-2022
526
3440/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty tổ chức khóa đào tạo liên tục về Hướng dẫn quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà
Trường ĐH Y - Dược 23-02-2022
525
3440/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty tổ chức khóa đào tạo liên tục về Hướng dẫn quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà
Trường ĐH Y - Dược 23-02-2022
524
315/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022 của game cá cược sút penalty - Dược Huế
Trường ĐH Y - Dược 22-02-2022
523
106/TB-HĐTDVC
game cá cược sút penalty kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021
Trường ĐH Y - Dược 22-02-2022
522 Thư mời báo cáo khoa học Hội nghị quốc tế về giáo dục y khoa lần thứ 5 Trường ĐH Y - Dược 15-02-2022
521
1443/TB-ĐGTS
game cá cược sút penalty đấu giá tài sản thanh lý game cá cược sút penalty - Dược Huế
Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất 15-02-2022
520
1667/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty số 1 tổ chức Hội nghị khoa học Bệnh truyền nhiễm và Bệnh nhiệt đới lần thứ 3 năm 2021
Bộ môn Truyền nhiễm - Lao 15-02-2022
519 game cá cược sút penalty chương trình livestream tư vấn tuyển sinh game cá cược sút penalty - Dược năm 2021 Trường ĐH Y - Dược 15-02-2022
518
333/QĐ-ĐHYD
Quy định quản lý sử dụng hệ thống tài khoản thư điện tử công vụ của game cá cược sút penalty - Dược
Trường ĐH Y - Dược 15-02-2022
517
2063/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty số 2 Hội nghị Nội khoa miền Trung mở rộng lần thứ III năm 2021
Bộ môn Nội 15-02-2022
516
2005/TB-ĐHYD
game cá cược sút penalty về việc trúng tuyển tuyển dụng năm 2021
Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế 15-02-2022
515
949/ĐHH-KHCNHTQT
game cá cược sút penalty xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2021
Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế 25-07-2021
514 game cá cược sút penalty kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy năm 2021 Trường ĐH Y - Dược 17-07-2021
513 game cá cược sút penalty khóa đào tạo liên tục Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược khóa 5 năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học 09-07-2021
512 game cá cược sút penalty số 1 Hội nghị khoa học Bệnh Truyền nhiễm và Bệnh nhiệt đới lần thứ 3 năm 2021 Trường ĐH Y - Dược 09-07-2021
511 game cá cược sút penalty Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần XI Trường ĐH Y - Dược 06-07-2021
510 game cá cược sút penalty tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học 05-07-2021
509 game cá cược sút penalty tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2021 của Đại học Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 02-07-2021
508 game cá cược sút penalty gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông năm 2021 Phòng Đào tạo Đại học 01-07-2021
507 game cá cược sút penalty thu hồi và thanh lý tài sản cố định năm 2021 Trường ĐH Y - Dược 01-07-2021
506 game cá cược sút penalty tạm hoãn thời gian tổ chức thi tuyển CKI, CKII đợt 1 năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học 30-06-2021
505 game cá cược sút penalty về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học 30-06-2021
504 game cá cược sút penalty về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên năm 2021 Phòng Đào tạo Đại học 23-06-2021
503 game cá cược sút penalty về việc triển khai khai báo y tế đối với thí sinh dự thi tuyển sinh CKI, CKII đợt 1 năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học 18-06-2021
502 game cá cược sút penalty kế hoạch thi tốt nghiệp năm học 2020-2021 hệ chính quy (bổ sung), hệ liên thông (lần 1) và thi tốt nghiệp lần 2 cho hệ liên thông chính quy từ cao đẳng Phòng Đào tạo Đại học 16-06-2021
501 game cá cược sút penalty kế hoạch thi tốt nghiệp năm học 2020-2021 hệ chính quy (bổ sung), hệ liên thông (lần 1) và thi tốt nghiệp lần 2 cho hệ liên thông chính quy từ cao đẳng Trường ĐH Y - Dược 16-06-2021
500 game cá cược sút penalty thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh CKI, CKII năm 2021 - đợt 1 Phòng Đào tạo Sau đại học 04-06-2021
499 game cá cược sút penalty tổ chức khóa đào tạo y khoa liên tục cập nhật chẩn đoán, điều trị các bệnh nhiễm trùng và sử dụng kháng sinh Phòng Đào tạo Sau đại học 02-06-2021
498 game cá cược sút penalty khóa đào tạo y khoa liên tục cập nhật chẩn đoán, điều trị các bệnh nhiễm trùng và sử dụng kháng sinh Trường ĐH Y - Dược 02-06-2021
497 game cá cược sút penalty tuyển dụng game cá cược sút penalty - Dược Huế năm 2021 Trường ĐH Y - Dược 01-06-2021
496 game cá cược sút penalty về việc hoãn thi tuyển sinh khóa đào tạo bổ sung năm 2021 đối với người có văn bằng cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp Trường ĐH Y - Dược 31-05-2021
495 game cá cược sút penalty điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh liên thông năm 2021 Trường ĐH Y - Dược 31-05-2021
494 game cá cược sút penalty điều chỉnh kế hoạch thi tốt nghiệp năm học 2020-2021 Trường ĐH Y - Dược 31-05-2021
493 game cá cược sút penalty về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh liên thông năm 2021 Trường ĐH Y - Dược 31-05-2021
492 game cá cược sút penalty về việc hoãn thi tuyển sinh khóa đào tạo bổ sung năm 2021 đối với người có văn bằng cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp Phòng Đào tạo Đại học 28-05-2021
491 game cá cược sút penalty điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh liên thông năm 2021 Phòng Đào tạo Đại học 28-05-2021
490 game cá cược sút penalty điều chỉnh kế hoạch thi tốt nghiệp năm học 2020-2021 Phòng Đào tạo Đại học 27-05-2021
489 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thị Kim Anh - Chuyên ngành: Nội khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 17-05-2021
488 game cá cược sút penalty tuyển sinh nghiên cứu sinh (bổ sung) năm 2021 của Đại học Huế các ngành đào tạo bằng ngôn ngữ tiếng Anh Phòng Đào tạo Sau đại học 17-05-2021
487 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thị Kim Anh - Chuyên ngành: Nội khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 14-05-2021
486 game cá cược sút penalty tổ chức ôn tập trực tuyến tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học 12-05-2021
485 game cá cược sút penalty kết quả điểm tuyển sinh Cao học đợt I năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học 10-05-2021
484 game cá cược sút penalty về việc tiếp tục triển khai dạy và học trực tuyến Phòng Đào tạo Đại học 08-05-2021
483 game cá cược sút penalty điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược năm 2021 Phòng Đào tạo Đại học 04-05-2021
482 game cá cược sút penalty tuyển sinh cao học chuyên ngành Công nghệ y sinh học liên kết với Đại học Sassari Ý khóa 8 (2021-2023) Phòng Đào tạo Sau đại học 20-04-2021
481 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thanh Minh - Chuyên ngành: Nội khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 16-04-2021
480 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo liên tục cấp chứng chỉ của game cá cược sút penalty - Dược Huế năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học 13-04-2021
479 game cá cược sút penalty về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ cao cấp (Hạng I), Bác sĩ chính (Hạng II) và Dược sĩ chính (Hạng II) Phòng Đào tạo Sau đại học 12-04-2021
478 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo liên tục cấp chứng chỉ của game cá cược sút penalty - Dược Huế năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học 09-04-2021
477 game cá cược sút penalty gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học 07-04-2021
476 game cá cược sút penalty gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học 07-04-2021
475 game cá cược sút penalty đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021 Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế 06-04-2021
474 game cá cược sút penalty tham gia tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021 Trường ĐH Y - Dược 06-04-2021
473 game cá cược sút penalty về việc tổ chức lớp Chuẩn hóa Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng từ các chuyên ngành khác năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học 05-04-2021
472 game cá cược sút penalty tổ chức ôn tập tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học 01-04-2021
471 game cá cược sút penalty tuyển sinh CKI, CKII game cá cược sút penalty - Dược Huế đợt 1 năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học 01-04-2021
470 game cá cược sút penalty tuyển sinh CKI, CKII game cá cược sút penalty - Dược Huế đợt 1 năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học 01-04-2021
469 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Đinh Đức Huy - Chuyên ngành: Nội khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 31-03-2021
468 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Văng Kiến Được - Chuyên ngành: Nội khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 31-03-2021
467 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Đào Nguyễn Diệu Trang - Chuyên ngành: Y tế Công cộng Phòng Đào tạo Sau đại học 30-03-2021
466 game cá cược sút penalty tuyển sinh khóa đào tạo bổ sung năm 2021 đối với người có văn bằng Cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp Phòng Đào tạo Đại học 29-03-2021
465 game cá cược sút penalty sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 23-03-2021
464 game cá cược sút penalty về việc tổ chức và trao bằng Bác sĩ nội trú khóa 2017-2020; Cao học, Chuyên khoa cấp II khóa 2018-2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 23-03-2021
463 game cá cược sút penalty về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Chuyên khoa cấp I khóa 2018-2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 23-03-2021
462 game cá cược sút penalty đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê Trường ĐH Y - Dược 16-03-2021
461 game cá cược sút penalty học bổ túc kiến thức cho các ngành gần, ngành khác trước khi dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học 15-03-2021
460 game cá cược sút penalty đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 Trường ĐH Y - Dược 15-03-2021
459 game cá cược sút penalty học bổng Vingroup 2021 Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế 05-03-2021
458 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Gia Định - Chuyên ngành: Sản phụ khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 05-03-2021
457 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Vĩnh Khánh - Chuyên ngành: Nội khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 05-03-2021
456 game cá cược sút penalty về việc hoãn thời gian tổ chức Hội nghị khoa học sau đại học lần thứ XII Phòng Đào tạo Đại học 01-03-2021
455 game cá cược sút penalty về việc triển khai học tập trung sau tết Nguyên đán 2021 Phòng Đào tạo Đại học 25-02-2021
454 game cá cược sút penalty kế hoạch đón học viên quay trở lại học tập trung Phòng Đào tạo Sau đại học 24-02-2021
453 game cá cược sút penalty kế hoạch đón tiếp sinh viên quay trở lại học tập trung Trường ĐH Y - Dược 23-02-2021
452 game cá cược sút penalty tuyển sinh CKI, CKII game cá cược sút penalty - Dược Huế đợt 1 năm 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học 18-02-2021
451 game cá cược sút penalty hoãn tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng sau đại học năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 18-02-2021
450 game cá cược sút penalty triển khai kế hoạch dạy và học sau tết Nguyên đán Phòng Đào tạo Đại học 17-02-2021
449 game cá cược sút penalty về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2021 (dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng) Phòng Đào tạo Đại học 08-02-2021
448 game cá cược sút penalty về việc nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đối với sinh viên Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 28-01-2021
447 game cá cược sút penalty về việc đăng ký dự thi tuyển sinh khóa đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp Phòng Đào tạo Đại học 27-01-2021
446 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Trọng Nghĩa - Chuyên ngành: Nội khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 26-01-2021
445 game cá cược sút penalty tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2021 của Đại học Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 21-01-2021
444 game cá cược sút penalty về việc xét đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư game cá cược sút penalty năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 20-01-2021
443 game cá cược sút penalty tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021 Trường ĐH Y - Dược 18-01-2021
442 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Hữu Vũ Quang - Chuyên ngành: Nội khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 16-01-2021
441 game cá cược sút penalty về việc thưởng các bài báo đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS), Scopus, DOAJ năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 15-01-2021
440 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Tri Thức - Chuyên ngành: Nội khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 24-12-2020
439 game cá cược sút penalty tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2021 Trường ĐH Y - Dược 08-12-2020
438 game cá cược sút penalty tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ, nhân viên y tế năm 2021 Trường ĐH Y - Dược 08-12-2020
437 game cá cược sút penalty xét thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020 Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế 03-12-2020
436 game cá cược sút penalty về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 01-12-2020
435 game cá cược sút penalty khóa đào tạo liên tục "Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm gan virus" Phòng Đào tạo Sau đại học 26-11-2020
434 game cá cược sút penalty khóa đào tạo liên tục "Vai trò của siêu âm trong cấp cứu và đau bụng cấp" năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 23-11-2020
433 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Tô Mười - Chuyên ngành: Nội khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 17-11-2020
432 game cá cược sút penalty về kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp đại học hệ liên thông năm học 2019-2020 Phòng Đào tạo Đại học 16-11-2020
431 game cá cược sút penalty về việc trúng tuyển đợt tuyển dụng năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 09-11-2020
430 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Văn Cầu - Chuyên ngành: Sản Phụ khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 03-11-2020
429 game cá cược sút penalty tổng kết năm học 2019-2020 và đại hội lớp năm học 2020-2021 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 21-10-2020
428 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Văn Vy Hậu - Chuyên ngành: Nội khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 21-10-2020
427 game cá cược sút penalty bổ sung ngành đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Phòng Đào tạo Đại học 17-10-2020
426 game cá cược sút penalty lịch thi tuyển sinh đại học hệ liên thông năm 2020 Phòng Đào tạo Đại học 15-10-2020
425 game cá cược sút penalty về Phòng Đào tạo Đại học 15-10-2020
424 game cá cược sút penalty về việc điều chỉnh thời gian nhập học Chuyên khoa cấp I năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 14-10-2020
423 game cá cược sút penalty gia hạn thời gian xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đaị học hệ chính quy năm 2020 đợt 1 bằng phương thức xét điểm THPT Phòng Đào tạo Đại học 14-10-2020
422 game cá cược sút penalty tuyển dụng chuyên gia cho Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi, Bệnh viện game cá cược sút penalty Dược Huế Trường ĐH Y - Dược 14-10-2020
421 game cá cược sút penalty đón tiếp sinh viên chính quy trúng tuyển năm 2020 nhập học Trường ĐH Y - Dược 05-10-2020
420 game cá cược sút penalty kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2019-2020 Phòng Đào tạo Đại học 02-10-2020
419 game cá cược sút penalty tổ chức ôn thi tuyển sinh chuyên khoa I, chuyên khoa II đợt 2 năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 22-09-2020
418 game cá cược sút penalty tuyển sinh các khóa đào tạo và bồi dưỡng cho cán bộ y tế năm học 2020-2021 Trường ĐH Y - Dược 17-09-2020
417 game cá cược sút penalty kế hoạch đào tạo đại học năm học 2020-2021 Phòng Đào tạo Sau đại học 16-09-2020
416 game cá cược sút penalty Khóa đào tạo liên tục về hỗ trợ sinh sản Phòng Đào tạo Sau đại học 15-09-2020
415 game cá cược sút penalty tuyển sinh Bác sĩ nội trú và Chuyên khoa I, II đợt 2 năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 12-09-2020
414 game cá cược sút penalty điều chỉnh thời gian thu hồ sơ và thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 12-09-2020
413 game cá cược sút penalty kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đại học hệ chính quy (16/9/2020) năm học 2019-2020 Phòng Đào tạo Đại học 12-09-2020
412 game cá cược sút penalty điều chỉnh thời gian thu hồ sơ và thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2020 Phòng Đào tạo Đại học 12-09-2020
411 game cá cược sút penalty điều chỉnh thời gian thu hồ sơ và tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 07-09-2020
410 game cá cược sút penalty về việc bán đấu giá tài sản thanh lý Trường ĐH Y - Dược 07-09-2020
409 game cá cược sút penalty triển khai chương trình, kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2020-2021 Phòng Đào tạo Sau đại học 04-09-2020
408 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Mạnh Hoan - Chuyên ngành: Sản phụ khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 04-09-2020
407 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Mạnh Linh - Chuyên ngành: Sản phụ khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 04-09-2020
406 game cá cược sút penalty triển khai chương trình, kế hoạch đào tạo đại học học kỳ I năm học 2020-2021 Phòng Đào tạo Đại học 03-09-2020
405 game cá cược sút penalty về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 01-09-2020
404 game cá cược sút penalty về việc công bố kết quả xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 Phòng Đào tạo Đại học 27-08-2020
403 game cá cược sút penalty gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 27-08-2020
402 game cá cược sút penalty về việc xin phép tổ chức Hội nghị - Hội thảo có yếu tố nước ngoài Trường ĐH Y - Dược 24-08-2020
401 game cá cược sút penalty bổ sung và điều chỉnh game cá cược sút penalty tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 21-08-2020
400 game cá cược sút penalty tuyển sinh khóa đào tạo liên tục cấp chứng chỉ Chuyên khoa sinh lý học cơ bản năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 21-08-2020
399 game cá cược sút penalty về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ Bác sĩ nội trú năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 20-08-2020
398 game cá cược sút penalty về việc tổ chức thi tốt nghiệp đại học hệ liên thông năm học 2019-2020 Phòng Đào tạo Đại học 19-08-2020
397 game cá cược sút penalty kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đại học hệ chính quy (đợt bổ sung) năm học 2019-2020 Phòng Đào tạo Đại học 19-08-2020
396 game cá cược sút penalty về việc tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh liên thông năm 2020 dành cho đối tượng tốt nghiệp cao đẳng Phòng Đào tạo Đại học 10-08-2020
395 game cá cược sút penalty về việc hoãn thời gian thi học kỳ II năm học 2019-2020 Phòng Đào tạo Đại học 07-08-2020
394 game cá cược sút penalty về việc hoãn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược năm 2020 Phòng Đào tạo Đại học 05-08-2020
393 game cá cược sút penalty vv sinh viên để xe thi tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2019-2020 Phòng Đào tạo Đại học 03-08-2020
392 game cá cược sút penalty tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II của game cá cược sút penalty Dược Huế đợt 2 năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 01-08-2020
391 game cá cược sút penalty về việc triển khai kế hoạch thi tốt nghiệp hệ chính quy năm học 2019-2020 Phòng Đào tạo Đại học 01-08-2020
390 game cá cược sút penalty về việc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 Trường ĐH Y - Dược 31-07-2020
389 game cá cược sút penalty chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2025 Trường ĐH Y - Dược 30-07-2020
388 game cá cược sút penalty tình hình dịch tễ Covid-19 và kế hoạch đào tạo Trường ĐH Y - Dược 30-07-2020
387 game cá cược sút penalty hoãn buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Mạnh Linh - Chuyên ngành: Sản phụ khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 29-07-2020
386 game cá cược sút penalty đào tạo liên tục về Gây mê hồi sức năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 14-07-2020
385 game cá cược sút penalty khóa đào tạo liên tục "Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược" khóa 3 năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 13-07-2020
384 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Hoàng Thị Bạch Yến - Chuyên ngành: Y tế Công cộng Phòng Đào tạo Sau đại học 07-07-2020
383 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Trần Thảo Nguyên - Chuyên ngành: Sản phụ khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 30-06-2020
382 game cá cược sút penalty tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 29-06-2020
381 game cá cược sút penalty về việc đăng ký tham gia tư vấn việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2020 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 24-06-2020
380 game cá cược sút penalty tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2020 game cá cược sút penalty Dược Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 24-06-2020
379 game cá cược sút penalty xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 Phòng Đào tạo Đại học 23-06-2020
378 game cá cược sút penalty tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 Phòng Đào tạo Đại học 23-06-2020
377 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo liên tục cấp chứng chỉ của game cá cược sút penalty Dược năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 22-06-2020
376 game cá cược sút penalty về việc học bổ túc kiến thức cho các ngành gần, ngành khác trước khi dự thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 22-06-2020
375 game cá cược sút penalty tổ chức lớp ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 19-06-2020
374 game cá cược sút penalty Quyết định thu hồi bằng CKI Phòng Đào tạo Sau đại học 17-06-2020
373 game cá cược sút penalty tuyển dụng 2020 Trường ĐH Y - Dược 11-06-2020
372 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Minh Tuấn - Chuyên ngành: Nội khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 10-06-2020
371 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Võ Thanh Hùng - Chuyên ngành: Nội khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 10-06-2020
370 game cá cược sút penalty về việc bổ sung điều kiện nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông năm 2020 Phòng Đào tạo Đại học 10-06-2020
369 game cá cược sút penalty về việc tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 04-06-2020
368 game cá cược sút penalty tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 04-06-2020
367 game cá cược sút penalty về việc tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 04-06-2020
366 game cá cược sút penalty khóa đào tạo liên tục về ung thư cổ tử cung Phòng Đào tạo Sau đại học 21-05-2020
365 game cá cược sút penalty tổ chức khóa đào tạo liên tục Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 21-05-2020
364 game cá cược sút penalty về việc tổ chức khóa đào tạo liên tục Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 21-05-2020
363 game cá cược sút penalty về việc tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp CiC Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 19-05-2020
362 game cá cược sút penalty về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng sau đại học năm 2019 Phòng Đào tạo Sau đại học 18-05-2020
361 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Đặng Anh Đào - Chuyên ngành: Nội khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 12-05-2020
360 game cá cược sút penalty tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ y tế năm học 2019-2020 (đợt 2) Trường ĐH Y - Dược 12-05-2020
359 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phạm Trung Vỹ - Chuyên ngành: Ngoại khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 11-05-2020
358 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Minh Tâm - Chuyên ngành: Nội khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 11-05-2020
357 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Minh Hòa - Chuyên ngành: Y tế công cộng Phòng Đào tạo Sau đại học 11-05-2020
356 game cá cược sút penalty về việc tổ chức ôn thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 07-05-2020
355 game cá cược sút penalty về việc tổ chức ôn thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 07-05-2020
354 game cá cược sút penalty tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 7 Phòng Đào tạo Đại học 06-05-2020
353 game cá cược sút penalty điều chỉnh lịch sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020 (lần 2) Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 05-05-2020
352 game cá cược sút penalty về việc hỗ trợ sinh viên và kế hoạch nộp học phí HKII năm học 2019-2020 Trường ĐH Y - Dược 05-05-2020
351 game cá cược sút penalty điều chỉnh kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 29-04-2020
350 game cá cược sút penalty về việc sinh viên, học viên đi học trở lại từ ngày 04 tháng 5 năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 28-04-2020
349 game cá cược sút penalty về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II năm 2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 10-04-2020
348 game cá cược sút penalty v/v chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên Phòng Đào tạo Đại học 07-04-2020
347 game cá cược sút penalty về việc tổ chức khóa đào tạo liên tục Chẩn đoán COVID-19 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2 Trường ĐH Y - Dược 20-03-2020
346 game cá cược sút penalty thay đổi thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông năm 2020 dành cho đối tượng tốt nghiệp cao đẳng Phòng Đào tạo Đại học 18-03-2020
345 game cá cược sút penalty hoãn tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng sau đại học năm 2019 Phòng Đào tạo Sau đại học 16-03-2020
344 game cá cược sút penalty cho học viên và sinh viên nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 Trường ĐH Y - Dược 08-03-2020
343 game cá cược sút penalty xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2020 Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế 04-03-2020
342 game cá cược sút penalty xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 04-03-2020
341 game cá cược sút penalty số 3: Hội nghị Nội khoa miền Trung mở rộng lần thứ III năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 03-03-2020
340 game cá cược sút penalty thưởng các bài báo đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus/DOAJ năm 2019 Trường ĐH Y - Dược 25-02-2020
339 game cá cược sút penalty khóa đào tạo liên tục về ung thư cổ tử cung Phòng Đào tạo Sau đại học 24-02-2020
338 game cá cược sút penalty điều chỉnh lịch sơ kết HKI năm học 2019-2020 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 21-02-2020
337 game cá cược sút penalty về việc thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15, năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 18-02-2020
336 game cá cược sút penalty số 01. Hội nghị Khoa học bệnh Truyền nhiễm và bệnh Nhiệt đới lần thứ 3 năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 11-02-2020
335 game cá cược sút penalty 02. Hội nghị Nội khoa miền Trung mở rộng lần thứ III năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 10-02-2020
334 game cá cược sút penalty kết quả kiểm phiếu tín nhiệm tại cơ sở "Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú" lần thứ 15, năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 17-01-2020
333 game cá cược sút penalty tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2020 của Đại học Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 10-01-2020
332 game cá cược sút penalty nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020 và sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 08-01-2020
331 game cá cược sút penalty lịch chấm thi học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên năm cuối hệ chính quy và liên thông chính quy Phòng Đào tạo Đại học 08-01-2020
330 game cá cược sút penalty về chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên Phòng Đào tạo Đại học 07-01-2020
329 game cá cược sút penalty về chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên Trường ĐH Y - Dược 07-01-2020
328 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ Y Dược năm 2020 (dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng) Phòng Đào tạo Đại học 06-01-2020
327 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ Y Dược năm 2020 (dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng) Trường ĐH Y - Dược 06-01-2020
326 game cá cược sút penalty tổ chức lớp đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược Trường ĐH Y - Dược 03-01-2020
325 game cá cược sút penalty tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2020 của Đại học Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 30-12-2019
324 game cá cược sút penalty xét tặng Danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 - năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 27-12-2019
323 game cá cược sút penalty về việc kiểm kê tài sản định kỳ 2019 Trường ĐH Y - Dược 26-12-2019
322 game cá cược sút penalty vv tổ chức hội thảo quốc tế và khóa đào tạo y khoa liên tục về Y Dược học cổ truyền Trường ĐH Y - Dược 26-12-2019
321 game cá cược sút penalty vv tổ chức lớp đào tạo liên tục "Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược" Trường ĐH Y - Dược 20-12-2019
320 game cá cược sút penalty về việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 Trường ĐH Y - Dược 20-12-2019
319 game cá cược sút penalty tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II của game cá cược sút penalty Dược Huế năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 17-12-2019
318 game cá cược sút penalty số 1: Hội nghị Nội khoa miền Trung mở rộng lần thứ 3 năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 16-12-2019
317 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Lưu Ngọc Giang - Chuyên ngành: Nội khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 09-12-2019
316 game cá cược sút penalty Hội nghị khoa học toàn quốc y học giới tính Việt Nam 2019 Trường ĐH Y - Dược 27-11-2019
315 game cá cược sút penalty nhập học sau đại học năm 2019 Trường ĐH Y - Dược 27-11-2019
314 game cá cược sút penalty Hội thi "Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc" lần thứ 3 Trường ĐH Y - Dược 19-11-2019
313 game cá cược sút penalty về việc mời đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ đào tạo và học tập tại game cá cược sút penalty Dược Trường ĐH Y - Dược 30-10-2019
312 game cá cược sút penalty về việc mời đấu giá cho thuê dịch vụ giữ xe 2 bánh cho sinh viên, học viên, cán bộ tại game cá cược sút penalty Dược Huế Trường ĐH Y - Dược 30-10-2019
311 game cá cược sút penalty về chương trình học bổng tại Đại học Y khoa Đài Bắc, Đài Loan 2019 Trường ĐH Y - Dược 30-10-2019
310 game cá cược sút penalty về việc xét cấp học bổng MinhBui MD Foundation năm học 2019-2020 Trường ĐH Y - Dược 28-10-2019
309 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phan Cảnh Duy - Chuyên ngành: Ngoại khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 18-10-2019
308 game cá cược sút penalty về việc tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ y tế năm học 2019-2020 Trường ĐH Y - Dược 16-10-2019
307 game cá cược sút penalty về việc đấu giá tài sản thanh lý Trường ĐH Y - Dược 30-09-2019
306 game cá cược sút penalty về việc gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2019 đối với đối tượng tốt nghiệp cao đẳng dự thi liên thông theo hình thức vừa làm vừa học Phòng Đào tạo Đại học 18-09-2019
305 game cá cược sút penalty vv tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 16-09-2019
304 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phạm Quang Tuấn - Chuyên ngành: Nội khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 16-09-2019
303 game cá cược sút penalty vv điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược đợt 2 năm 2019 Phòng Đào tạo Đại học 12-09-2019
302 game cá cược sút penalty thời gian thi Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II đợt 2, Bác sĩ nội trú 2019 của game cá cược sút penalty Dược Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 11-09-2019
301 game cá cược sút penalty tổ chức Hội thảo khoa học Tiêu hoá Trường ĐH Y - Dược 28-08-2019
300 game cá cược sút penalty về việc tổ chức cuộc thi viết tiểu luận "Mối quan hệ giữa bệnh nhân và cán bộ y tế" Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 22-08-2019
299 game cá cược sút penalty kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2019 Trường ĐH Y - Dược 11-08-2019
298 game cá cược sút penalty về việc đón tiếp sinh viên hệ liên thông chính quy trúng tuyển làm thủ tục nhập học năm học 2019-2020 Trường ĐH Y - Dược 08-08-2019
297 game cá cược sút penalty đón tiếp sinh viên hệ chính quy trúng tuyển làm thủ tục nhập học năm học 2019-2020 Trường ĐH Y - Dược 08-08-2019
296 game cá cược sút penalty về việc trúng tuyển đợt tuyển dụng năm 2019 Trường ĐH Y - Dược 07-08-2019
295 game cá cược sút penalty tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2019 của Đại học Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 22-07-2019
294 game cá cược sút penalty tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II của game cá cược sút penalty Dược Huế đợt 2 - 2019 Phòng Đào tạo Sau đại học 22-07-2019
293 game cá cược sút penalty tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2019(Bổ sung) của Đại học Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 19-07-2019
292 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Minh Triết - Chuyên ngành: Nội khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 19-07-2019
291 game cá cược sút penalty gia hạn hồ sơ tuyển sinh năm 2019 cho đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng Cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp Trường ĐH Y - Dược 12-07-2019
290 game cá cược sút penalty nghỉ hè, Tổng kết năm học 2018-2019 và Đại hội lớp năm học 2019-2020 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 11-07-2019
289 game cá cược sút penalty tuyển sinh lớp định hướng chuyên khoa Giải phẫu bệnh năm 2019 Phòng Đào tạo Sau đại học 06-07-2019
288 game cá cược sút penalty vv gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng năm 2019 Trường ĐH Y - Dược 05-07-2019
287 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Văn Hùng - Chuyên ngành: Y tế công cộng Phòng Đào tạo Sau đại học 04-07-2019
286 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Minh Quân - Chuyên ngành: Y tế công cộng Phòng Đào tạo Sau đại học 04-07-2019
285 game cá cược sút penalty thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 21-06-2019
284 game cá cược sút penalty về việc tuyển sinh đào tạo bổ sung năm 2019 đối với người có văn bằng Cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp Trường ĐH Y - Dược 18-06-2019
283 game cá cược sút penalty tuyển dụng 2019 Trường ĐH Y - Dược 04-06-2019
282 game cá cược sút penalty Hội nghị Khoa học Điều dưỡng mở rộng Trường ĐH Y - Dược 28-05-2019
281 game cá cược sút penalty Ngày hội tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh viên Trường ĐH Y - Dược 27-05-2019
280 game cá cược sút penalty về việc tuyển dụng hộ lý làm việc theo hợp đồng lao động thời vụ cho Bệnh viện game cá cược sút penalty Dược Huế Trường ĐH Y - Dược 21-05-2019
279 game cá cược sút penalty tổng kết xếp loại thi đua và đề nghị khen thưởng hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019 Trường ĐH Y - Dược 20-05-2019
278 game cá cược sút penalty về việc tổ chức hội nghị khoa học về bệnh Truyền nhiễm và bệnh Nhiệt đới lần thứ 2, năm 2019 Trường ĐH Y - Dược 17-05-2019
277 game cá cược sút penalty về việc xét cấp học bổng Vallet năm học 2018-2019 Trường ĐH Y - Dược 17-05-2019
276 game cá cược sút penalty xét tặng Danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 16-05-2019
275 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phạm Ngọc Doanh - Chuyên ngành: Nội khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 13-05-2019
274 game cá cược sút penalty số 2: về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2019 Phòng Đào tạo Đại học 10-05-2019
273 game cá cược sút penalty tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2019 của game cá cược sút penalty Dược Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 09-05-2019
272 game cá cược sút penalty tuyển chọn chủ nhiệm đề tài thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ năm 2019 Trường ĐH Y - Dược 27-04-2019
271 game cá cược sút penalty tuyển sinh khóa đào tạo "Âm ngữ trị liệu và Thính học" phối hợp với Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc Trường ĐH Y - Dược 24-04-2019
270 game cá cược sút penalty về việc góp ý xây dựng chương trình đào tạo 2019 Phòng Đào tạo Sau đại học 23-04-2019
269 game cá cược sút penalty về việc góp ý xây dựng chương trình đào tạo 2019 Phòng Đào tạo Sau đại học 23-04-2019
268 game cá cược sút penalty về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2019 game cá cược sút penalty Dược Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 22-04-2019
267 game cá cược sút penalty triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng HUEUNI - Tuyển sinh của Đại học Huế Phòng Đào tạo Đại học 19-04-2019
266 game cá cược sút penalty về việc tham gia khảo sát xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khoẻ Phòng Đào tạo Sau đại học 11-04-2019
265 game cá cược sút penalty xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 Phòng Đào tạo Đại học 08-04-2019
264 game cá cược sút penalty xét cấp học bổng Ươm mầm 2019 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 04-04-2019
263 game cá cược sút penalty hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019 Phòng Đào tạo Đại học 04-04-2019
262 game cá cược sút penalty đăng ký thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 Trường ĐH Y - Dược 04-04-2019
261 game cá cược sút penalty tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển dụng việc làm năm 2019 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 01-04-2019
260 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Huỳnh Hiếu Tâm - Chuyên ngành: Nội khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 01-04-2019
259 game cá cược sút penalty kế hoạch khảo sát chính thức 3 chương trình đào tạo: Dược học, Y tế công cộng, Điều dưỡng tại Trường của Đoàn Đánh giá ngoài Trường ĐH Y - Dược 26-03-2019
258 game cá cược sút penalty mở lớp Đào tạo liên tục Phân tích sử dụng thuốc trong ca lâm sàng Phòng Đào tạo Sau đại học 22-03-2019
257 game cá cược sút penalty số 2 - Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 6 Phòng Đào tạo Đại học 11-03-2019
256 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thành Công - Chuyên ngành: Nội tim mạch Phòng Đào tạo Sau đại học 07-03-2019
255 game cá cược sút penalty quy định đánh giá học phần đối với các học phần áp dụng phương pháp dạy học tích cực (dạy học dựa trên vấn đề PBL, dạy học theo nhóm TBL,..) từ năm học 2017-2018 Phòng Đào tạo Đại học 22-02-2019
254 game cá cược sút penalty khóa đào tạo chứng chỉ Điều dưỡng chuyên ngành Nha khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 21-02-2019
253 game cá cược sút penalty tham dự Hội thảo IELTS Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 19-02-2019
252 game cá cược sút penalty tổ chức ôn tập chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II đợt 1 năm 2019 Phòng Đào tạo Sau đại học 15-02-2019
251 game cá cược sút penalty tổ chức lớp ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược năm 2019 Phòng Đào tạo Đại học 15-02-2019
250 game cá cược sút penalty về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Sau đại học năm 2018 Phòng Đào tạo Sau đại học 12-02-2019
249 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo Định hướng chuyên khoa game cá cược sút penalty Dược Huế năm học 2019-2020 Phòng Đào tạo Sau đại học 29-01-2019
248 game cá cược sút penalty xét cấp học bổng Trần Dolch năm 2019 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 25-01-2019
247 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phan Long Nhơn - Chuyên ngành: Nội tim mạch Phòng Đào tạo Sau đại học 25-01-2019
246 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thanh Xuân - Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa Phòng Đào tạo Sau đại học 24-01-2019
245 game cá cược sút penalty nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 23-01-2019
244 game cá cược sút penalty tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II - game cá cược sút penalty Dược Huế năm 2019 Phòng Đào tạo Sau đại học 17-01-2019
243 game cá cược sút penalty tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II - game cá cược sút penalty Dược Huế năm 2019 Phòng Đào tạo Sau đại học 17-01-2019
242 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược năm 2019 (dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng) Phòng Đào tạo Đại học 14-01-2019
241 game cá cược sút penalty tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2019 của Đại Học Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 11-01-2019
240 game cá cược sút penalty 02 - Hội nghị Tiêu hóa - Nội soi miền Trung 2019 mở rộng lần thứ VI Trường ĐH Y - Dược 11-01-2019
239 game cá cược sút penalty kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 Trường ĐH Y - Dược 03-01-2019
238 game cá cược sút penalty khóa đào tạo liên tục về phẫu thuật tạo hình- thẩm mỹ Trường ĐH Y - Dược 24-12-2018
237 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Cao Thanh Ngọc - Chuyên ngành: Nội tiết Phòng Đào tạo Sau đại học 06-12-2018
236 game cá cược sút penalty tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2019 của Đại học Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 06-12-2018
235 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học liên kết với Đại học Sassari Ý - khóa 7 Phòng Đào tạo Sau đại học 30-11-2018
234 game cá cược sút penalty tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2019 của Đại học Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 28-11-2018
233 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Ngô Dũng - Chuyên ngành: Nội tiết Phòng Đào tạo Sau đại học 09-11-2018
232 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều dưỡng liên kết với Đại học Khonkaen, Thái Lan - Khóa 2 (2018-2020) Trường ĐH Y - Dược 31-10-2018
231 game cá cược sút penalty về việc phản hồi tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 18-10-2018
230 game cá cược sút penalty về việc phản hồi tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 Trường ĐH Y - Dược 18-10-2018
229 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ Y sinh học liên kết với Đại học Tartu - Estonia năm 2018 - Đợt 2 Trường ĐH Y - Dược 15-10-2018
228 game cá cược sút penalty vv tổ chức Khóa đào tạo liên tục về Gây mê hồi sức Trường ĐH Y - Dược 09-10-2018
227 game cá cược sút penalty về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Trường ĐH Y - Dược 03-10-2018
226 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Giao Thị Thoa - Chuyên ngành: Nội tim mạch Phòng Đào tạo Sau đại học 02-10-2018
225 game cá cược sút penalty Olympic tiếng Anh không chuyên toàn quốc năm 2018 Trường ĐH Y - Dược 17-09-2018
224 game cá cược sút penalty về việc bán đấu giá tài sản thanh lý Trường ĐH Y - Dược 14-09-2018
223 game cá cược sút penalty ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược năm 2018 Phòng Đào tạo Đại học 12-09-2018
222 game cá cược sút penalty tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học game cá cược sút penalty Dược Huế lần thứ X năm 2018 (lần 2) Phòng Đào tạo Sau đại học 09-09-2018
221 game cá cược sút penalty Hội nghị toàn quốc lần thứ II về giáo dục Y khoa tại Việt Nam Trường ĐH Y - Dược 09-09-2018
220 game cá cược sút penalty vv tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược đợt 2 - 2018 Phòng Đào tạo Đại học 07-09-2018
219 game cá cược sút penalty vv tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược đợt 2 - 2018 Trường ĐH Y - Dược 07-09-2018
218 game cá cược sút penalty xét cấp học bổng Minh Bùi Foundation năm học 2018-2019 Trường ĐH Y - Dược 06-09-2018
217 game cá cược sút penalty vv xét cấp học bổng cho sinh viên do GĐ GS Chon Sija tài trợ năm học 2018-2019 Trường ĐH Y - Dược 06-09-2018
216 game cá cược sút penalty vv xét cấp học bổng Lifestart Foundation năm học 2018-2019 Trường ĐH Y - Dược 06-09-2018
215 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Điều dưỡng liên kết với Đại học Khon Kaen Thái Lan - Khóa 2 (2018-2020) Phòng Đào tạo Sau đại học 31-08-2018
214 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều dưỡng liên kết với Đại học Khonkaen, Thái Lan - Khóa 2 (2018-2020) Trường ĐH Y - Dược 31-08-2018
213 game cá cược sút penalty vv thời gian thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú và Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II đợt 2 năm 2018. Trường ĐH Y - Dược 31-08-2018
212 game cá cược sút penalty điều chỉnh Lịch phân giảng đường Đại hội chính thức các lớp sinh viên năm học 2018-2019 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 29-08-2018
211 game cá cược sút penalty tổ chức ôn tập chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II - đợt 2 năm 2018 Trường ĐH Y - Dược 21-08-2018
210 game cá cược sút penalty về việc triển khai tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ y tế năm học 2018-2019 Phòng Đào tạo Sau đại học 15-08-2018
209 game cá cược sút penalty đón tiếp sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm học 2018-2019 Phòng Đào tạo Đại học 15-08-2018
208 game cá cược sút penalty đón tiếp sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm học 2018-2019 Trường ĐH Y - Dược 15-08-2018
207 game cá cược sút penalty xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Đại học Huế Phòng Đào tạo Đại học 10-08-2018
206 game cá cược sút penalty tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học game cá cược sút penalty Dược Huế lần thứ X năm 2018 Phòng Đào tạo Sau đại học 06-08-2018
205 game cá cược sút penalty về việc tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ y tế năm học 2018-2019 Phòng Đào tạo Sau đại học 06-08-2018
204 game cá cược sút penalty tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học game cá cược sút penalty Dược Huế lần thứ X năm 2018 Trường ĐH Y - Dược 06-08-2018
203 game cá cược sút penalty tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II của game cá cược sút penalty Dược Huế đợt 2 - năm 2018 Phòng Đào tạo Sau đại học 03-08-2018
202 game cá cược sút penalty xét cấp học bổng Thắp sáng niềm tin Trường ĐH Y - Dược 03-08-2018
201 game cá cược sút penalty về việc trúng tuyển đợt tuyển dụng năm 2018 Trường ĐH Y - Dược 03-08-2018
200 game cá cược sút penalty lịch trực tăng cường nhân dịp nghỉ hè năm 2018 Trường ĐH Y - Dược 27-07-2018
199 game cá cược sút penalty nghỉ hè và Đại hội lớp năm học 2018-2019 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 17-07-2018
198 game cá cược sút penalty về việc hướng dẫn đánh giá xét thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 Trường ĐH Y - Dược 12-07-2018
197 game cá cược sút penalty đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế Trường ĐH Y - Dược 12-07-2018
196 game cá cược sút penalty về việc tổng kết năm học và kế hoạch nghỉ hè năm học 2017-2018 Trường ĐH Y - Dược 10-07-2018
195 game cá cược sút penalty xét thay đổi chức danh nghề nghiệp hạng III Trường ĐH Y - Dược 08-06-2018
194 game cá cược sút penalty tổ chức xét tặng Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018 Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế 07-06-2018
193 game cá cược sút penalty tổ chức xét tặng Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học 2018 Trường ĐH Y - Dược 07-06-2018
192 game cá cược sút penalty kế hoạch bố trí chỗ ở cho sinh viên nội trú năm học 2018-2019 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 06-06-2018
191 game cá cược sút penalty kế hoạch bố trí chỗ ở cho sinh viên nội trú năm học 2018-2019 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 06-06-2018
190 game cá cược sút penalty vv xét cấp học bổng Vallet năm học 2017-2018 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 05-06-2018
189 game cá cược sút penalty về việc xét cấp học bổng Vallet năm học 2017-2018 Trường ĐH Y - Dược 05-06-2018
188 game cá cược sút penalty về việc thanh lý xe TOYOTA 12 chỗ ngồi Trường ĐH Y - Dược 01-06-2018
187 game cá cược sút penalty tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2018 của Đại học Huế Trường ĐH Y - Dược 01-06-2018
186 game cá cược sút penalty tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2018 của Đại học Huế Trường ĐH Y - Dược 01-06-2018
185 game cá cược sút penalty tuyển dụng năm 2018 Trường ĐH Y - Dược 27-05-2018
184 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Đặng Ngọc Quý Huệ - Chuyên ngành: Nội tiêu hóa Phòng Đào tạo Sau đại học 25-05-2018
183 game cá cược sút penalty tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ năm 2018 Trường ĐH Y - Dược 25-05-2018
182 game cá cược sút penalty tổ chức khóa đào tạo liên tục "Cập nhật thông khí nhân tạo" Phòng Đào tạo Sau đại học 24-05-2018
181 game cá cược sút penalty tổ chức buổi sinh hoạt nghiên cứu sinh định kỳ của game cá cược sút penalty Dược Huế đợt 1 năm 2018 Phòng Đào tạo Sau đại học 24-05-2018
180 game cá cược sút penalty tổ chức khóa đào tạo liên tục "Cập nhật thông khí nhân tạo" Trường ĐH Y - Dược 24-05-2018
179 game cá cược sút penalty về việc tham gia Cuộc thi sinh viên toàn năng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 17-05-2018
178 game cá cược sút penalty tổ chức buổi sinh hoạt nghiên cứu sinh định kỳ của game cá cược sút penalty Dược Huế đợt 1 năm 2018 Phòng Đào tạo Sau đại học 14-05-2018
177 game cá cược sút penalty thay đổi lịch học lý thuyết tại giảng đường để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp của sinh viên năm cuối hệ chính quy Phòng Đào tạo Đại học 11-05-2018
176 game cá cược sút penalty cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” Đại học Huế lần thứ I, năm 2018 Trường ĐH Y - Dược 10-05-2018
175 game cá cược sút penalty vv xét giải thưởng Kova 2017-2018 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 07-05-2018
174 game cá cược sút penalty về việc xét giải thưởng KOVA năm học 2017-2018 Trường ĐH Y - Dược 07-05-2018
173 game cá cược sút penalty học bổ túc kiến thức cho các ngành gần, ngành khác trước khi dự thi tuyển sinh Cao học năm 2018 Phòng Đào tạo Sau đại học 26-04-2018
172 game cá cược sút penalty tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2018 của game cá cược sút penalty Dược Huế Trường ĐH Y - Dược 26-04-2018
171 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trương Vĩnh Quý - Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa Phòng Đào tạo Sau đại học 24-04-2018
170 game cá cược sút penalty tổ chức ôn tập chuyên khoa I, chuyên khoa II năm 2018 Phòng Đào tạo Sau đại học 17-04-2018
169 game cá cược sút penalty tổ chức khóa đào tạo liên tục "Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý Nội khoa" Phòng Đào tạo Sau đại học 10-04-2018
168 game cá cược sút penalty tổ chức khóa đào tạo liên tục "Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý Nội khoa" Trường ĐH Y - Dược 10-04-2018
167 game cá cược sút penalty kế hoạch tốt nghiệp đại học hệ chính quy, hệ liên thông năm học 2017-2018 Phòng Đào tạo Đại học 05-04-2018
166 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược năm 2018 Phòng Đào tạo Đại học 05-04-2018
165 game cá cược sút penalty tổ chức lớp ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược 2018. Phòng Đào tạo Đại học 05-04-2018
164 game cá cược sút penalty về việc tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2018 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 04-04-2018
163 game cá cược sút penalty khóa đào tạo liên tục "Cập nhật tiến bộ về Gây mê hồi sức" năm 2018 Phòng Đào tạo Sau đại học 04-04-2018
162 game cá cược sút penalty khóa đào tạo liên tục Cập nhật tiến bộ về Gây mê hồi sức năm 2018 Trường ĐH Y - Dược 04-04-2018
161 game cá cược sút penalty cuộc thi ảnh với chủ đề "Khoa học sức khỏe vì cộng đồng" Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế 02-04-2018
160 game cá cược sút penalty cuộc thi ảnh "Khoa học sức khỏe vì cộng đồng". Trường ĐH Y - Dược 02-04-2018
159 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược năm 2018 Phòng Đào tạo Đại học 28-03-2018
158 game cá cược sút penalty 01 Hội nghị khoa học về Bệnh Truyền nhiễm và Bệnh nhiệt đới miền Trung mở rộng lần 1 năm 2018. Trường ĐH Y - Dược 27-03-2018
157 game cá cược sút penalty về việc mở lớp đào tạo liên tục "Quản lý sử dụng kháng sinh và phân tích sử dụng thuốc" Trường ĐH Y - Dược 23-03-2018
156 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo định hướng chuyên khoa của Trường ĐH Y Dược Huế năm học 2018-2019 Trường ĐH Y - Dược 23-03-2018
155 game cá cược sút penalty khóa đào tạo liên tục về vật lý trị liệu hô hấp Trường ĐH Y - Dược 22-03-2018
154 game cá cược sút penalty tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 Đại học Huế Phòng Đào tạo Đại học 14-03-2018
153 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ Y sinh học liên kết với Đại học Tartu - Estonia năm 2018 Phòng Đào tạo Sau đại học 13-03-2018
152 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ Y sinh học liên kết với Đại học Tartu - Estonia năm 2018 Trường ĐH Y - Dược 13-03-2018
151 game cá cược sút penalty đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 Trường ĐH Y - Dược 13-03-2018
150 game cá cược sút penalty tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018 (bổ sung) của Đại học Huế Trường ĐH Y - Dược 09-03-2018
149 game cá cược sút penalty số 2 Hội nghị Nội khoa miền Trung mở rộng lần thứ 2 năm 2018 Trường ĐH Y - Dược 09-03-2018
148 game cá cược sút penalty về việc tổ chức Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Trường ĐH Y - Dược 27-02-2018
147 game cá cược sút penalty về cuộc thi hùng biện tiếng Nhật tại Huế năm 2018 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 21-02-2018
146 game cá cược sút penalty học bổng giáo dục Lifestart Foundation dành cho sinh viên Đại học Y Dược Huế. Trường ĐH Y - Dược 21-02-2018
145 game cá cược sút penalty về việc tổ chức khóa đào tạo liên tục về Gây mê hồi sức Trường ĐH Y - Dược 13-02-2018
144 game cá cược sút penalty tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2018 của game cá cược sút penalty Dược Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 12-02-2018
143 game cá cược sút penalty học bổng chính phủ Hungari 2018 Trường ĐH Y - Dược 30-01-2018
142 game cá cược sút penalty tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018 của Đại học Huế Trường ĐH Y - Dược 26-01-2018
141 game cá cược sút penalty Hội nghị Nội khoa miền Trung mở rộng lần thứ 2 năm 2018 Trường ĐH Y - Dược 16-01-2018
140 game cá cược sút penalty kế hoạch bố trí chỗ ở cho sinh viên ở nội trú ĐHH tại các ký túc xá học kỳ II, năm học 2017-2018 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 12-01-2018
139 game cá cược sút penalty viết bài đăng Tập san thầy thuốc số 17 Trường ĐH Y - Dược 08-01-2018
138 game cá cược sút penalty tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2018 Phòng Đào tạo Sau đại học 02-01-2018
137 game cá cược sút penalty xét tặng giải thưởng Bảo Sơn 2017-2018 Trường ĐH Y - Dược 02-01-2018
136 game cá cược sút penalty về việc công bố các công trình khoa học trên tạp chí Y Dược học Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế 29-12-2017
135 game cá cược sút penalty về việc rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch chuyên môn Đại học Huế. Trường ĐH Y - Dược 25-12-2017
134 game cá cược sút penalty về việc công nhận bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp Trường ĐH Y - Dược 15-12-2017
133 game cá cược sút penalty chương trình học bổng Ernst Mach-Grant ASEA-UNINET Trường ĐH Y - Dược 07-12-2017
132 game cá cược sút penalty kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 tại 03 Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Đại học Huế Trường ĐH Y - Dược 29-11-2017
131 game cá cược sút penalty về việc công bố các công trình khoa học trên tạp chí Y Dựoc học - game cá cược sút penalty Dược Huế Trường ĐH Y - Dược 23-11-2017
130 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học liên kết với Đại học Sassari - Ý khóa 6 (2018-2020) Phòng Đào tạo Sau đại học 15-11-2017
129 game cá cược sút penalty đón tiếp sinh viên hệ liên thông vừa làm vừa học trúng tuyển nhập học năm học 2017-2018 Phòng Đào tạo Đại học 03-11-2017
128 game cá cược sút penalty về việc phản hồi về tình hình việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2016 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 01-11-2017
127 game cá cược sút penalty thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Sau đại học lần thứ IX năm 2017 Trường ĐH Y - Dược 01-11-2017
126 game cá cược sút penalty mở lớp ôn tập và thi tuyển ngoại ngữ Tiếng Anh B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam dành cho học viên và người học có nhu cầu Phòng Đào tạo Sau đại học 26-10-2017
125 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Hữu Trí - Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa Phòng Đào tạo Sau đại học 23-10-2017
124 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Đoàn Đức Hoằng - Chuyên ngành: Nội tim mạch Phòng Đào tạo Sau đại học 23-10-2017
123 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Ngô Thị Khánh Trang - Chuyên ngành: Nội thận – Tiết niệu Phòng Đào tạo Sau đại học 23-10-2017
122 game cá cược sút penalty v/v xét cấp học bổng Tran Dolch năm học 2017-2018 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 19-10-2017
121 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược đợt 2 năm 2017 Phòng Đào tạo Đại học 11-10-2017
120 game cá cược sút penalty về cuộc thi "Sáng kiến thúc đẩy vai trò của thanh niên Việt Nam trong hội nhập ASEAN và tiến trình toàn cầu hóa" Trường ĐH Y - Dược 05-10-2017
119 game cá cược sút penalty tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017. Trường ĐH Y - Dược 04-10-2017
118 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phạm Minh Đức - Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa Phòng Đào tạo Sau đại học 28-09-2017
117 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phan Đình Tuấn Dũng - Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa Phòng Đào tạo Sau đại học 28-09-2017
116 game cá cược sút penalty tuyến sinh đào tạo Thạc sĩ Điều Dưỡng liên kết với Đại học Khon Kaen, Thái Lan - Khóa 1 (2017 - 2019) Phòng Đào tạo Sau đại học 27-09-2017
115 game cá cược sút penalty v/v chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên Phòng Đào tạo Đại học 20-09-2017
114 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thị Diễm - Chuyên ngành: Nội tim mạch Phòng Đào tạo Sau đại học 18-09-2017
113 game cá cược sút penalty thời gian chính thức thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II đợt 2 và Bác sĩ nội trú năm 2017 của game cá cược sút penalty Dược Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 18-09-2017
112 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thị Diễm - Chuyên ngành: Nội tim mạch Trường ĐH Y - Dược 18-09-2017
111 game cá cược sút penalty Triển lãm giáo dục Hoa Kỳ 2017 Trường ĐH Y - Dược 18-09-2017
110 game cá cược sút penalty tham gia chương trình giao lưu với Giáo sư Ngô Bảo Châu - "Sống trong thế giới hiện đại với những con số tàng hình" Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 06-09-2017
109 game cá cược sút penalty về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017 Trường ĐH Y - Dược 06-09-2017
108 game cá cược sút penalty tuyển sinh Chuyên khoa cấp II Dược lý - Dược lâm sàng năm 2017 của game cá cược sút penalty Dược Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 29-08-2017
107 game cá cược sút penalty tuyển sinh Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Gây mê hồi sức năm 2017 của game cá cược sút penalty Dược Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 29-08-2017
106 game cá cược sút penalty tổ chức ôn tập chuyên khoa I, chuyên khoa II đợt 2 năm 2017 Phòng Đào tạo Sau đại học 24-08-2017
105 game cá cược sút penalty v/v lịch thi tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2017 Phòng Đào tạo Sau đại học 23-08-2017
104 game cá cược sút penalty thời gian đón tiếp sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy nhập học năm học 2017-2018 Phòng Đào tạo Đại học 09-08-2017
103 game cá cược sút penalty về việc làm thủ tục xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Đại học Huế Phòng Đào tạo Đại học 04-08-2017
102 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Đình Phương Thảo - Chuyên ngành: Sản Phụ khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 31-07-2017
101 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trương Thị Linh Giang - Chuyên ngành: Sản Phụ khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 31-07-2017
100 game cá cược sút penalty hội thảo khoa học toàn quốc về bệnh Melioidosis Trường ĐH Y - Dược 27-07-2017
99 game cá cược sút penalty thay đổi địa điểm bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Hoàng Trọng Ái Quốc Phòng Đào tạo Sau đại học 25-07-2017
98 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Quang Bộ - Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa Phòng Đào tạo Sau đại học 20-07-2017
97 game cá cược sút penalty tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2017 - đợt 2 Phòng Đào tạo Sau đại học 19-07-2017
96 game cá cược sút penalty tuyển sinh Lớp đào tạo ngắn hạn về Điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi theo tiêu chuẩn Nhật Bản khóa 3 (2017-2018) Trường ĐH Y - Dược 12-07-2017
95 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Hoàng Trọng Ái Quốc - Chuyên ngành: Nội thận – tiết niệu Phòng Đào tạo Sau đại học 10-07-2017
94 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Kim Sơn - Chuyên ngành: Nội tim mạch Phòng Đào tạo Sau đại học 06-07-2017
93 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Lâm Đức Tâm - Chuyên ngành: Sản Phụ khoa Phòng Đào tạo Sau đại học 30-06-2017
92 game cá cược sút penalty về việc đánh giá, phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc game cá cược sút penalty Dược Huế Trường ĐH Y - Dược 28-06-2017
91 game cá cược sút penalty về việc hướng dẫn đánh giá, xét thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017. Trường ĐH Y - Dược 28-06-2017
90 game cá cược sút penalty Tổng kết năm học và kế hoạch nghỉ hè năm học 2016-2017 Trường ĐH Y - Dược 28-06-2017
89 game cá cược sút penalty tuyển sinh nghiên cứu sinh lần 2 năm 2017 của Đại học Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 22-06-2017
88 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Thái Quang Hùng - Chuyên ngành: Y tế công cộng Phòng Đào tạo Sau đại học 22-06-2017
87 game cá cược sút penalty tuyển sinh cao học lần 2 năm 2017 của Đại học Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 22-06-2017
86 game cá cược sút penalty tuyển dụng 2017 Trường ĐH Y - Dược 21-06-2017
85 game cá cược sút penalty Khóa học Quốc tế tại Israel về Cấp cứu chấn thương và đối phó với tình huống chấn thương hàng loạt Trường ĐH Y - Dược 20-06-2017
84 game cá cược sút penalty điều chỉnh ngày tổ chức Buổi sinh hoạt nghiên cứu sinh định kỳ của game cá cược sút penalty Dược Huế đợt 1 năm 2017 Phòng Đào tạo Sau đại học 10-06-2017
83 game cá cược sút penalty tổ chức Hội nghị khoa học Sau đại học game cá cược sút penalty Dược Huế lần thứ IX năm 2017 Phòng Đào tạo Sau đại học 10-06-2017
82 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Hoàng Hữu Khôi - Chuyên ngành: Y tế công cộng Phòng Đào tạo Sau đại học 05-06-2017
81 game cá cược sút penalty tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2017 của game cá cược sút penalty Dược Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 02-06-2017
80 game cá cược sút penalty thời gian chính thức thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2017 của game cá cược sút penalty Dược Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 23-05-2017
79 game cá cược sút penalty về việc các ứng viên đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2017 Trường ĐH Y - Dược 16-05-2017
78 game cá cược sút penalty tổ chức ôn tập chuyên khoa I, II năm 2017 Trường ĐH Y - Dược 04-05-2017
77 game cá cược sút penalty gia hạn thời gian nộp hồ sơ Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2017 của game cá cược sút penalty Dược Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 17-04-2017
76 game cá cược sút penalty tuyển dụng Viên chức năm 2017 Trường ĐH Y - Dược 14-04-2017
75 game cá cược sút penalty Về việc điều chỉnh các điều kiện tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2017 của game cá cược sút penalty Dược Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 10-04-2017
74 game cá cược sút penalty Về việc thay đổi địa điểm bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Đặng Văn Thởi Phòng Đào tạo Sau đại học 29-03-2017
73 game cá cược sút penalty số 2 Hội nghị Nội khoa toàn quốc lần thứ X Trường ĐH Y - Dược 29-03-2017
72 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Đặng Văn Thởi - Chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa Phòng Đào tạo Sau đại học 08-03-2017
71 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Đặng Văn Thởi - Chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa Trường ĐH Y - Dược 08-03-2017
70 game cá cược sút penalty tổ chức tọa đàm nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam Trường ĐH Y - Dược 22-02-2017
69 game cá cược sút penalty hoãn thời gian khai giảng khóa đào tạo Âm ngữ trị liệu và thính học phối hợp với Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc Trường ĐH Y - Dược 21-02-2017
68 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo định hướng chuyên khoa của game cá cược sút penalty Dược Huế năm học 2017-2018 Phòng Đào tạo Sau đại học 15-02-2017
67 game cá cược sút penalty và lịch tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2016-2017 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 12-02-2017
66 game cá cược sút penalty tiếp nhận hồ sơ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội, chính sách đối với người khuyết tật cho sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 08-02-2017
65 game cá cược sút penalty tổ chức ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược năm học 2017-2018 Trường ĐH Y - Dược 03-02-2017
64 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Hồ Văn Linh - Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa Phòng Đào tạo Sau đại học 23-01-2017
63 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Hồ Văn Linh - Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa Trường ĐH Y - Dược 23-01-2017
62 game cá cược sút penalty tuyển sinh khóa đào tạo Âm ngữ Trị liệu và Thính học phối hợp với Đại Học Quốc Gia Chonbuk, Hàn Quốc Trường ĐH Y - Dược 12-01-2017
61 game cá cược sút penalty về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp Cao học, Bác sĩ Nội trú, Chuyên khoa cấp II năm 2016 Phòng Đào tạo Sau đại học 30-12-2016
60 game cá cược sút penalty Tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2017 của game cá cược sút penalty Dược Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 27-12-2016
59 game cá cược sút penalty tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2017 của Đại học Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 13-12-2016
58 game cá cược sút penalty tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2017 của Đại học Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 13-12-2016
57 game cá cược sút penalty tuyển dụng nhân sự cho dự án HAIVN Trường ĐH Y - Dược 21-11-2016
56 game cá cược sút penalty gia hạn nhận thầu của dự án ODA Ý Trường ĐH Y - Dược 17-11-2016
55 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Bảo Nghi - Chuyên ngành: Nội tiêu hóa Phòng Đào tạo Sau đại học 15-11-2016
54 game cá cược sút penalty đăng ký đề nghị xét tặng giải thưởng cố đô về khoa học Công nghệ lần thứ III, năm 2017 Trường ĐH Y - Dược 09-11-2016
53 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Văn Thi - Chuyên ngành: Nội tim mạch Phòng Đào tạo Sau đại học 31-10-2016
52 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Văn Thi - Chuyên ngành: Nội tim mạch Trường ĐH Y - Dược 31-10-2016
51 game cá cược sút penalty về việc tổ chức ôn thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp I Trường ĐH Y - Dược 15-09-2016
50 game cá cược sút penalty về việc đăng ký tham gia khóa tập huấn “Giới thiệu về cách sử dụng và phương pháp tiến hành các nghiên cứu tổng quan của Cochrane” Trường ĐH Y - Dược 08-09-2016
49 game cá cược sút penalty tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học trường Đại học Y Dược Huế lần thứ VIII năm 2016. Phòng Đào tạo Sau đại học 31-08-2016
48 game cá cược sút penalty , lịch Tổng kết và Đại hội các lớp sinh viên năm học 2016-2017 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 30-08-2016
47 game cá cược sút penalty về thời gian tổ chức thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II đợt 2 năm 2016 Phòng Đào tạo Sau đại học 29-08-2016
46 game cá cược sút penalty về việc triển khai công tác Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 23-08-2016
45 game cá cược sút penalty về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh ĐHCK năm 2016 và CKI, CKII năm 2016 - Đợt 2 Phòng Đào tạo Sau đại học 03-08-2016
44 game cá cược sút penalty tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2016 - Đợt 2 của game cá cược sút penalty Dược Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 18-07-2016
43 game cá cược sút penalty về việc tổ chức lớp ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học đợt 2 năm 2016 (Dành cho thí sinh liên thông đại học theo hình thức vừa làm vừa học) Trường ĐH Y - Dược 12-07-2016
42 game cá cược sút penalty về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược đợt 2 năm 2016 (Dành cho thí sinh dự thi liên thông đại học theo hình thức vừa làm vừa học) Phòng Đào tạo Đại học 11-07-2016
41 game cá cược sút penalty về việc hướng dẫn đánh giá, xét thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016 và bình xét khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trường ĐH Y - Dược 06-07-2016
40 game cá cược sút penalty về việc đánh giá, phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc trường Đại học Y-Dược Huế Trường ĐH Y - Dược 06-07-2016
39 game cá cược sút penalty về việc thay đổi địa điểm bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Tấn Tài Phòng Đào tạo Sau đại học 28-06-2016
38 game cá cược sút penalty tuyển sinh lớp đào tạo ngắn hạn về điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi theo tiêu chuẩn Nhật Bản khóa 2 (2016-2017) Trường ĐH Y - Dược 28-06-2016
37 game cá cược sút penalty tuyển sinh khóa đào tạo "Âm ngữ trị liệu" phối hợp với Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc Trường ĐH Y - Dược 28-06-2016
36 game cá cược sút penalty tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2016 của Đại học Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 17-06-2016
35 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Đặng Ngọc Hùng - Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa Phòng Đào tạo Sau đại học 17-06-2016
34 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Đặng Ngọc Hùng - Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa Trường ĐH Y - Dược 17-06-2016
33 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo Định hướng chuyên khoa năm học 2016-2017 Phòng Đào tạo Sau đại học 16-06-2016
32 game cá cược sút penalty tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2016 của Đại học Huế Phòng Đào tạo Sau đại học 16-06-2016
31 game cá cược sút penalty tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2016 Phòng Đào tạo Sau đại học 16-06-2016
30 game cá cược sút penalty tuyển dụng năm 2016 Trường ĐH Y - Dược 16-06-2016
29 game cá cược sút penalty về kế hoạch tổ chức thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên (A2 và B1) đợt 3 năm 2016 Phòng Đào tạo Đại học 13-06-2016
28 game cá cược sút penalty về việc tổ chức thi lần 2 các học phần GDQPAN Phòng Đào tạo Đại học 13-06-2016
27 game cá cược sút penalty về việc sinh viên đăng ký thi lại các học phần chưa đạt từ năm 2014-2015 trở về trước vào học kỳ II năm học 2015-2016 Phòng Đào tạo Đại học 13-06-2016
26 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Ngô Minh Hùng - Chuyên ngành: Nội tim mạch Phòng Đào tạo Sau đại học 10-06-2016
25 game cá cược sút penalty về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Ngô Minh Hùng - Chuyên ngành: Nội tim mạch Trường ĐH Y - Dược 10-06-2016
24 game cá cược sút penalty tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016 Trường ĐH Y - Dược 06-06-2016
23 game cá cược sút penalty về lịch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy toàn trường Phòng Đào tạo Đại học 05-06-2016
22 game cá cược sút penalty về lịch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ liên thông chính quy toàn trường Phòng Đào tạo Đại học 05-06-2016
21 game cá cược sút penalty về lịch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ liên thông theo hình thức VLVH năm thứ nhất và năm thứ ba Phòng Đào tạo Đại học 05-06-2016
20 game cá cược sút penalty về việc đăng ký thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh A2, B1 và các ngoại ngữ Tiếng Trung, Hàn, Pháp B1 dành cho sinh viên ĐH& CĐ hệ chính quy tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế Phòng Đào tạo Đại học 23-05-2016
19 game cá cược sút penalty ôn thi CK I, CKII năm 2016 Phòng Đào tạo Sau đại học 12-05-2016
18 game cá cược sút penalty về Lịch thi Tốt nghiệp đại học cho sinh viên cuối khóa Phòng Đào tạo Đại học 04-05-2016
17 game cá cược sút penalty về việc thử nghiệm đăng ký học tập theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy, học kỳ II năm học 2015 - 2016 Phòng Đào tạo Đại học 04-05-2016
16 game cá cược sút penalty Hội nghị Khoa học sinh viên game cá cược sút penalty Dược Huế lần thứ III Phòng Đào tạo Đại học 04-05-2016
15 game cá cược sút penalty về việc góp ý cho mẫu logo mới của Trường Trường ĐH Y - Dược 04-05-2016
14 game cá cược sút penalty về kế hoạch thu học phí học ngoại ngữ không chuyên Phòng Đào tạo Đại học 24-04-2016
13 game cá cược sút penalty về kế hoạch thực tập cuối khóa các lớp Cử nhân hệ VLVH Phòng Đào tạo Đại học 24-04-2016
12 game cá cược sút penalty số 1: Khóa đào tạo Quốc tế về "Phương pháp viết bài báo Khoa học" Trường ĐH Y - Dược 09-03-2016
11 game cá cược sút penalty về việc chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 3 Phòng Đào tạo Đại học 06-03-2016
10 game cá cược sút penalty về việc triển khai biên soạn chương trình chi tiết đào tạo đại học hệ liên thông theo hệ thống tín chỉ Phòng Đào tạo Đại học 06-03-2016
9 game cá cược sút penalty Lần 2 tuyển sinh Thạc sĩ Công nghệ Y Sinh hoc - Liên kết với ĐH Sassari (Ý) khóa 4 (2016-2018) Phòng Đào tạo Sau đại học 02-03-2016
8 game cá cược sút penalty tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược năm 2016 Phòng Đào tạo Đại học 21-01-2016
7 game cá cược sút penalty đăng ký thi lại các học phần chưa đạt trong HK 1 15-16 Phòng Đào tạo Đại học 28-12-2015
6 game cá cược sút penalty đăng ký đề cương hướng dẫn luận văn tốt nghiệp sinh viên năm học 2015-2016 Phòng Đào tạo Đại học 28-12-2015
5 game cá cược sút penalty thời gian nhập học các lớp BSNT, Cao học, Chuyên khoa I, Chuyên khoa 2, NCS Phòng Đào tạo Sau đại học 25-12-2015
4 game cá cược sút penalty tuyển sinh Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học khóa 4 (2016-2018) Phòng Đào tạo Sau đại học 25-12-2015
3 game cá cược sút penalty thi tuyển viên chức và danh mục ôn tập năm 2015 Trường ĐH Y - Dược 09-11-2015
2 game cá cược sút penalty về thời gian tuyển sinh CK1, CK2 năm 2015 Phòng Đào tạo Sau đại học 04-06-2015
1 game cá cược sút penalty Điều chỉnh thời gian tham dự Hội nghị Khoa học Sau đại học lần VI năm 2014 Phòng Đào tạo Sau đại học 28-01-2015