BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022


SỐ HIỆU

5707/ĐHYD-CTCTSV

THỜI GIAN

28-12-2023


Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, game cá cược sút penalty công khai báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.