game cá cược sút penalty về môn thi và hình thức thi tuyển bác sĩ nội trú chuyên ngành Y học gia đình năm 2024


SỐ HIỆU

43/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

05-01-2024



game cá cược sút penalty – Dược, Đại học Huế đã có game cá cược sút penalty số 5250/TB-ĐHYD ngày 04/12/2023 về hình thức thi tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2024;
Căn cứ Quyết định số 4805/QĐ-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ đào tạo bác sĩ nội trú chuyên ngành Y học gia đình cho game cá cược sút penalty , Nhà trường thông báo bổ sung môn thi và hìnhthức tuyển sinh bác sĩ nội trú chuyên ngành Y học gia đình năm 2024 như sau:
1. Hình thức thi tuyển: Thi trắc nghiệm.
2. Nội dung thi tuyển: Phù hợp với chương trình đào tạo trình độ đại học.
3. Môn thi: thi 04 môn bao gồm
- Môn thi 1: Ngoại ngữ
- Môn thi 2: Đề thi tổng hợp gồm 04 phần: Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Y sinh học di truyền.
- Môn thi 3: Y học gia đình
- Môn thi 4: Nội - Nhi
4. Các nội dung khác thực hiện theo game cá cược sút penalty số 5250/TB-ĐHYD.
Trân trọng./.
 

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo game cá cược sút penalty về môn thi và hình thức thi tuyển bác sĩ nội trú chuyên ngành Y học gia đình năm 2024, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.