Thăm dò ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng
Nguyễn Hoàng Bách | Khoa Điều Dưỡng | 20-12-2022
Thực hiện quy trình về xây dựng chương trình đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng trình độ đại học theo Quyết định số 5620/QĐ-ĐHYD ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Hiệu trưởng game cá cược sút penalty - Dược, Đại học Huế.

Sau khi đã có Hội thảo góp ý Chuẩn đầu ra (CĐR) Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành cử nhân Điều dưỡng do Nhà trường tổ chức vào ngày 01/4/2022, ý kiến của các thành viên trong ban đổi mới CTĐT cử nhân Điều dưỡng và kết quả khảo sát các bên liên quan. Khoa Điều dưỡng đã chỉnh sửa, cập nhật và ban hành dự thảo CĐR.

Bước tiếp theo trong quy trình, Khoa Điều dưỡng tiếp tục đăng tải công khai bản dự thảo CĐR trên trang thông tin điện tử của Nhà trường để lấy ý kiến rộng rãi từ các bên liên quan. Nhà trường và Khoa Điều dưỡng mong nhận được những góp ý của các bên liên quan để Khoa Điều dưỡng hoàn chỉnh lần cuối CĐR trước khi ban hành chính thức.

Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi đến Khoa Điều dưỡng qua địa chỉ email [email protected] trước ngày 05/01/2023.

Trân trọng cảm ơn!

CÙNG CHUYÊN MỤC