Chương trình trao đổi sinh viên giữa Kyoto College of Medical Science và game cá cược sút penalty
Trần Anh Quốc | HueUMP | 22-03-2023
Trong khuôn khổ hợp tác giữa game cá cược sút penalty và Kyoto College of Medical Science, ngày 20 – 21 tháng 3 năm 2023 bốn giáo sư và 12 sinh viên kỹ thuật hình ảnh từ trường Kyoto College of Medical Science đã đến thăm và giao lưu với cán bộ và sinh viên trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Tham gia tiếp đoàn gồm có PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm, Phó Hiệu trưởng game cá cược sút penalty , Lãnh đạo Phòng KHCN – HTQT và Khoa, Bộ môn Chẩn đoán Hình ảnh, cùng các Bác sĩ chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh và cử nhân kỹ thuật hình ảnh tại game cá cược sút penalty .     

game cá cược sút penalty và Kyoto College of Medical Science đã phát triển mối quan hệ hợp tác từ năm 2015 đến nay. Hằng năm, hai bên thường xuyên cử cán bộ và sinh viên tham gia trao đổi và đào tạo chuyên môn. Chuyến thăm và giao lưu của đoàn lần này đánh dấu hoạt động hợp tác giữa hai trường trở lại bình thường sau thời gian dài tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (2020-2022).  

Một số hình ảnh về chương trình giao lưu của đoàn Kyoto College of Medical Science tại game cá cược sút penalty

Buổi tiếp đón đoàn của Lãnh đạo game cá cược sút penalty – Dược, Đại học Huế.


Chương trình giao lưu giữa sinh viên game cá cược sút penalty Dược Huế và Kyoto College of Medical Science

CÙNG CHUYÊN MỤC

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) giữa Bệnh viện game cá cược sút penalty – Dược Huế với Bệnh viện Samsung (Samsung Medical Center), Hàn Quốc.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn Đại biểu cấp cao từ Đại học Queensland (UQ), Australia

game cá cược sút penalty tổ chức Khai mạc các hoạt động trong khuôn khổ Dự án PAN ASEAN Coalition for Epidemic and OUtbreak Preparedness (PACE-UP)