ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Lê Nghi Thành Nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Phạm Anh Vũ

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Lê Đình Khánh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Đặng Như Thành

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo tài

Phan Đình tuấn Dũng

Tiến sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Nguyễn Đoàn Văn Phú

Tiến sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Nguyễn Nhật Minh

Tiến sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Đinh Thị Phương Hoài

Thạc sĩ

Giảng viên

Trần Duy Hưng

Bác sĩ

Giảng viên

Lê Trọng Hiếu

Bác sĩ

Giảng viên

Võ Minh Tuệ

Bác sĩ

Giảng viên

Trần Đức Hoàng

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Vĩnh Lạc

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Duy Linh

Thạc sĩ

Giảng viên

Trần Văn Khôi

Thạc sĩ

Giảng viên

Võ Minh Nhật

Thạc sĩ

Giảng viên

Hoàng Đình Anh Hào

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Xuân Mỹ

Thạc sĩ

Giảng viên

Trần Nhật Tiến

Tiến sĩ

Giảng viên

Trần Hữu Dũng

Tiến sĩ

Giảng viên

Lê Đình Đạm

Tiến sĩ

Giảng viên

Lê Hồng Phúc

Tiến sĩ

Giảng viên

Nguyễn Khoa Hùng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Trần Thị Ngọc Anh

Cử nhân

Chuyên viên

Nguyễn Thị Dịu

Cử nhân

Chuyên viên