TIN TỨC

Lễ tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I khóa 2021 - 2023

Ngày 30/11/2023, Trường Ðại học Y- Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Chuyên khoa cấp I khóa 2021 – 2023

game cá cược sút penalty – Dược, Đại học Huế tổ chức Hai seminar về đổi mới đào tạo Bác sĩ nội trú.

Ngày 24/4/2023, đoàn chuyên gia của Trường Y khoa Harvard và HAIVN đã đến trường Đại học Y Dược, Đại học Huế để trao đổi và tập huấn các nội dung quan...

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú

Chiều ngày 28/2/2023, game cá cược sút penalty – Dược, ĐHH phối hợp cùng HAIVN tổ chức hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm đổi mới CTĐT BSNT. Đây là hội thảo cấp...

game cá cược sút penalty tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Sau đại học năm 2023

Ngày 21 tháng 02 năm 2023, game cá cược sút penalty tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Chuyên khoa cấp I, cấp II, Thạc sĩ khóa...
THÔNG BÁO
game cá cược sút penalty về môn thi và hình thức thi tuyển bác sĩ nội trú chuyên ngành Y học gia đình năm 2024


2024-01-05

game cá cược sút penalty tuyển sinh lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ “Ngôn ngữ trị liệu” năm 2024

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành Ngôn ngữ trị liệu cho các cán bộ y tế và giáo dục đặc biệt ở Việt Nam, game cá cược sút penalty phối hợp với Trường Đại học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc tổ chức khóa đào tạo liên tục về Ngôn ngữ trị liệu khóa 6 năm 2024.


2023-12-29

game cá cược sút penalty về hình thức thi tuyển bác sĩ nội trú năm 2024 tại game cá cược sút penalty - Dược Huế


2023-12-04

game cá cược sút penalty tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Anh


2023-10-27

game cá cược sút penalty tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Hải Cường


2023-10-27

game cá cược sút penalty nhận đơn phúc khảo tuyển sinh Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2023


2023-10-27

Kết quả tuyển sinh Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp 1, Chuyên khoa cấp 2 năm 2023


2023-10-26

ĐÀO TẠO Sau đại học
QUẢN LÝ HỌC VỤ
THÔNG TIN HỌC VỤ

Danh mục ngành học xếp theo tên ngành


Kế hoạch năm học và các mốc thời gian quan trọng


Các qui định, quy chế đào tạo đang áp dụng tại Nhà trường