ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Nguyễn Văn Cầu

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Phùng Phướng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trưởng Khoa

Hồ Xuân Dũng

Tiến sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo tài

Lê Thanh Huy

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Hoàng Hữu

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Thủy

Bác sĩ

Giảng viên

Hà Thanh Thanh

Bác sĩ

Giảng viên

Huỳnh Thế Minh

Giảng viên