ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Đoàn Văn Minh

Tiến sĩ

Trưởng Khoa

Trần Nhật Minh

Thạc sĩ

Phó trưởng Khoa

Nguyễn Văn Hưng

Thạc sĩ

Phó trưởng Khoa

Nguyễn Thị Hương Lam

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo tài

Nguyễn Thị Anh

Bác sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Thu Trang

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Trương Thanh Tú

Giảng viên

Lê Quốc Anh

Bác sĩ

Giảng viên

Châu Văn Hảo

Bác sĩ

Giảng viên

Lê Thị Khánh Ly

Bác sĩ

Giảng viên

Đoàn Thị Nhật Lệ

Bác sĩ

Giảng viên

Nguyễn Quang Tâm

Thạc sĩ

Giảng viên

Phạm Thị Xuân Mai

Bác sĩ CKII

Giảng viên

Lê Thị Minh Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Kim Liên

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Viết Phương Nguyên

Thạc sĩ

Giảng viên

Lê Thị Thu Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thiện Phước

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Ngọc Lê

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Tân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên