Dự án Nâng cao năng lực cho khoa Điều dưỡng

Nâng cao năng lực đào tạo sau đại học về y sinh học theo tiêu chuẩn quốc tế và chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học châu u và Việt Nam

Đối tác:
Đại học Gachon
Phạm vi:
Phát triển cộng đồng, Đào tạo
Thời gian:
2018-2020
Tình trang dự án:
Đang triển khai

Được tài trợ từ Chương trình Eramus+, Dự án “Nâng cao năng lực đào tạo sau đại học về y sinh học theo tiêu chuẩn quốc tế và chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học châu u và Việt Nam (Dự án EDUSHARE) đã được thực hiện tại Trường ĐH Y-Dược, Đại học Huế từ 2016-2019. Tham gia dự án gồm các đối tác từ châu u và Việt Nam. Đối tác châu u gồm: Đại học Tartu (Estonia), Đại học Greifswald (Đức), Đại học Essex (Anh), Viện Karolinska (Thụy Điển), Tổ chức ScanBalt (Đan Mạch)..., trong đó Đại học Tartu là đơn vị điều phối và quản lý chung. Phía Việt Nam gồm có: game cá cược sút penalty -Dược, Đại học Huế, Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội, Viện Nghiên cứu y học Đinh Tiên Hoàng và Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng; trong đó game cá cược sút penalty là đơn vị điều phối và thực hiện các hoạt động về đào tạo và nâng cao năng lực tại Việt Nam.