ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2024


SỐ HIỆU

170 /QĐ-ĐHYD

THỜI GIAN

12-01-2024.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2024, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.