game cá cược sút penalty tuyển sinh lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ “Ngôn ngữ trị liệu” năm 2024


SỐ HIỆU

5725/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

29-12-2023


Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành Ngôn ngữ trị liệu cho các cán bộ y tế và giáo dục đặc biệt ở Việt Nam, game cá cược sút penalty phối hợp với Trường Đại học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc tổ chức khóa đào tạo liên tục về Ngôn ngữ trị liệu khóa 6 năm 2024.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo game cá cược sút penalty tuyển sinh lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ “Ngôn ngữ trị liệu” năm 2024, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.