ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Hà Thị Minh Thi

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Lê Phan Tưởng Quỳnh

Tiến sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Lê Tuấn Linh

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo tài

Đoàn Thị Duyên Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

Đinh Hồng Kim Cương

Kỹ sư

Giảng viên

Ngô Thị Diệu Hương

Bác sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Mai Ngân

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Nguyễn Thị Thanh Thỏa

Cử nhân

Kỹ thuật viên