HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  • Di truyền và sản phụ khoa.
  • Di truyền và chậm phát triển tâm thần/dị tật bẩm sinh.
  • Di truyền và ung thư.
  • Yếu tố di truyền người (vật chủ) và vi sinh vật trong các cơ chế và điều trị bệnh.
  • Ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phân tích gene, genome.

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Cấp Trường | 2019 | đã nghiệm thu
Nghiên cứu chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori bằng kỹ thuật PCR đặc hiệu gene ureA từ mẫu mô sinh thiết niêm mạc dạ dày ở bệnh nhân bệnh lý dạ dày-tá tràng


Cấp Trường | 5/2020 - 5/2021 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu đặc điểm phân tử gene cagA của vi khuẩn Helicobacter pylori ở bệnh nhân bệnh lý dạ dày- tá tràng


Đại học Huế | 5/2021 - 5/2023 | Đang thực hiện
Nghiên cứu đột biến các gene đề kháng kháng sinh clarithromycin, levofloxacin của Helicobacter pylori và đa hình gene CYP2C19 ở bệnh nhân bệnh lý dạ dày – tá tràng.


Đại học Huế | 6/2020 - 6/2022 | Đã nghiệm thu
Đặc điểm phân tử gene Alpha Globin và Beta Globin ở bệnh nhân mắc bệnh Hemoglobin ở miền Trung Việt Nam.


Cấp Tỉnh | 10/2022 - 09/2024 | Đang thực hiện
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật droplet digital PCR để phát hiện đột biến gene KRAS của DNA khối u lưu hành trong máu (mutKRAS ctDNA) ở bệnh nhân ung thư tụy


Cấp Bộ | 1/2021 – 12/2022 | Đang thực hiện
Nghiên cứu một số đa hình đơn Nucleotide và mối liên quan với tiền sản giật ở phụ nữ Việt Nam


Cấp Trường | 5/2017-5/2018 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu xác định đa hình C677T của gene MTHFR bằng kỹ thuật PCR-RFLP ở phụ nữ sảy thai liên tiếp


Cấp Nhà nước | 10/2011-03/2015 | Đã nghiệm thu
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong sàng lọc bệnh lý tiền sản giật-sản giật và xây dựng phác đồ điều trị dự phòng


Cấp Trường | 01-12/2010 | Đã nghiệm thu
Ứng dụng kỹ thuật nhuộm băng C trong việc đánh giá các bất thường nhiễm sắc thể


Cấp Trường | 1/2007-12/2007 | Đã nghiệm thu
Hoàn thiện qui trình nhuộm Band - R (RHG) giúp cho việc lập Karyotype


CÔNG BỐ KHOA HỌC