Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 game cá cược sút penalty
.
Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 game cá cược sút penalty .

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 game cá cược sút penalty .


BẮT ĐẦU

2022-06-03

KẾT THÚC

2022-06-08

ĐỊA ĐIỂM

Trường ĐH Y-Dược, Đại học Huế

TỔ CHỨC

Trường ĐH Y-Dược, Đại học Huế & VNU-CEA