game cá cược sút penalty số 1 về việc tổ chức Hội nghị Sau đại học - Nghiên cứu sinh quốc tế lần thứ VI, năm 2022


SỐ HIỆU

1556/ĐHYD-KHCNHTQT

THỜI GIAN

09-05-2022


Hội nghị Sau đại học - Nghiên cứu sinh quốc tế lần thứ VI của game cá cược sút penalty năm 2022 trong khuôn khổ Festival khoa học lần thứ VI năm 2022 nhằm chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập game cá cược sút penalty (1957 - 2022)
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo game cá cược sút penalty số 1 về việc tổ chức Hội nghị Sau đại học - Nghiên cứu sinh quốc tế lần thứ VI, năm 2022, xin vui lòng liên hệ Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế tại đây để có thêm thông tin.