game cá cược sút penalty về việc điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược


SỐ HIỆU

2026/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

05-12-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo game cá cược sút penalty về việc điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.