game cá cược sút penalty về việc Tuyển sinh khóa đào tạo bổ sung năm 2023 đối với người có văn bằng Cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp


SỐ HIỆU

1930/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

05-10-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo game cá cược sút penalty về việc Tuyển sinh khóa đào tạo bổ sung năm 2023 đối với người có văn bằng Cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.