Kế hoạch đào tạo, thi tốt nghiệp đại học, sau đại học tháng 9, 10 năm 2020
Hồ Đăng Phương Thảo | | 27-08-2020

kế hoạch đào tạo thi tốt nghiệp ĐH SĐH

/multidata/ke-hoach-dao-tao-thi-tot-nghiep-dh-sdh-thang-9-10-nam-2020_27-08-2020_01.pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC

game cá cược sút penalty – Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ hệ Liên thông Chính quy từ Cao đẳng khóa 2020-2023.

Thăm dò ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng