Danh sách, mẫu điểm quá trình các ngành năm học 2016-2017
Phan Thanh Luân | | 26-12-2016

Hệ chính quy

- Ngành Y đa khoa năm thứ 1 : 

- Ngành Y đa khoa năm thứ 2 :  

- Ngành Y đa khoa năm thứ 3 :  

- Ngành Y đa khoa năm thứ 4 :  

- Ngành Răng hàm mặt : 

- Ngành Y học dự phòng :  

- Ngành Y tế công cộng:  

- Ngành Điều dưỡng: 

- Ngành Xét ngiệm y học: 

- Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học: 

Hệ liên thông

- Ngành Điều dưỡng, XNYH, KTHAYH liên thông từ cao đẳng: 

- Các ngành thuộc hệ liên thông chính quy: 

Hệ vừa học vừa làm

Năm 3: 

CÙNG CHUYÊN MỤC

game cá cược sút penalty – Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ hệ Liên thông Chính quy từ Cao đẳng khóa 2020-2023.

Thăm dò ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng