TB Về việc tổ chức thi đợt 1 học kỳ II năm học 2015-2016
TT CNTT | | 28-02-2016

Nhà trường sẽ tổ chức thi học kỳ II, năm học 2015-2016 (đợt 1) vào tuần 25/04/2016 đến 29/04/2016

Để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, chương trình đào tạo của học kỳ II, năm học 2015-2016 và nhằm phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vào từ ngày 01/07 đến 04/07/2016, các ngày nghỉ lễ 30/04, 01/05... Nhà trường sẽ tổ chức thi học kỳ II, năm học 2015-2016 (đợt 1) vào tuần 25/04/2016 đến 29/04/2016 gồm các học phần cho các lớp cụ thể sau:

/multidata/tb-mon-thi-hk-ii-dot-1[1].pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC

game cá cược sút penalty – Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ hệ Liên thông Chính quy từ Cao đẳng khóa 2020-2023.

Thăm dò ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng